Documentos classificados

Clique no número id na coluna da esquerda para ver detalhes. Clicando no número de código do documento na coluna da direita apresentará o documento.

idClassificado por sort downsort upTítulo do documento sort downsort upData do documento sort downsort upNúmero de páginas sort downsort upEssencia do documento sort downsort uppessoas_mencionadas sort downsort upIdioma sort downsort upAssuntos essenciais sort downsort upObservaçoes sort downsort upver PDF sort downsort up
3831Benjamin OronPrograma anual para Tzofim01/01/000010memorandoשמעון ראפנונג, יעל לוסטיג, תמר ליזכובסקיhebraicoתכנית שנתית לשכבת הצופים לפי חודשים - פעולה, קבלת שבת, חגים. נושאי הפעילות: הטבע, ילדים(גבורה וספורי אומץ), ביאליק, יהדות, ערכים, העבודה, הצדק, חגים   manuscrito. sem data012_02_0006
3693Benjamin OronMapa dos shlichim no mundo01/01/19612listaשמות של 38 שליחים. בברזיל מוזכרים שמואל קריב, דוד אבנרי, בצלאל ישראליhebraicoמסמך של המזכירות העולמית המפרט את שליחי התנועה ב- 16 מדינות   תאריך המסמך משוער, כי הוא לא נרשם במקור006_13_0007
4142Benjamin OronSegunda Veidá Mundial do Ichud Habonim01/06/19642proclamaçãoשמואל חצור, סנטה יוספטל, יעקב צור, אהרון ידלין, גולדה מאירhebraicoכרזה על טקס הפתיחה של הועידה העולמית השניה בקיבוץ ברור-חיל וערב ישובי התנועה   021_08_0001
3512Benjamin OronIchud Hbonim - Veidá Olamit12/07/19641מכתב מהמזכירות העולמית של איחוד הבונים לקיבוץ ברור חילשמואל חצור, משה זלצמןhebraicoמכתב תודה לחברי ברור-חיל על אירוח הועידה העולמית השניה של התנועה   006_12_0001
3683Benjamin OronAtas de reuniões da Mazkirut Olamit Peilá e Hanhagá Olamit01/09/196515protocoloשמואל חצור, מנוחה קריינס, אליעזר בן-רפאל, חיים גופר, ישראל אבידור, משה זלצמן, אפרים בריח, יעקב בראודה, רפי שלף, הנרי ניר, שלום נמלי, אריה ברנפלדhebraicoפרטיכל של ישיבות המזכירות הפעילה בחודשי אפריל-מאי-יוני 1965,וישיבות ההנהגה עליונה והמזכירות הפעילה ביולי-אוגוסט 1965,הכולל סדר היום וההחלטות של כל ישיבה בנפרדו   כולל שני מסמכים נפרדים006_13_0017
4138Benjamin OronRelatório da Mazkirut Olamit ao Segundo Congresso Mundial do Ichud Habonim09/06/196412relatórioשמואל חצור, hebraicoדו״ח לצירי הועידה העולמית השניה: מועידה לועידה, תמורות במדינות, חלוקת השליחים לפי מדינות, התנועה ממשיכה להיות הגדולה בעולם, מצב התנועה במדינות השונות, פעילות המזכירות העולמית, מפת התנועה העולמית, סדר יום של הועידה   021_08_0008
3691Benjamin OronKinus Bogrei Hatnuá14/02/19651cartaשמואל חצורhebraicoמכתב מהמזכירות העולמית המודיע למזכירות ברור-חיל כי לאור ההצלחה של כנס בוגרי התנועה שנערך בחניתה הוחלט לקיים כנס נוסף . מזכירות המשק מתבקשת להפיץ את המידע ולאפשר לבוגרים להשתתף באירוע   006_13_0009
3593Benjamin OronBror-Chail - visita a familiares06/12/19601Carta da mazkirut de Bror-Chail a Amir Pluth sobre visitas a familiares no Brasilשמואל וקריסטינה שוורץ, יוחנן דר, אמיר פלוטhebraicoטיפול בחזרתם של שמואל וקריסטינה שוורץ מביקור אצל משפחה בברזיל וצורת המשך הטיפול בבקורים מסוג זה   025_02_0021
3653Benjamin OronLista shlichim- Movimento Mundial09/06/19572listaרשימת שמות של כל השליחים. לברזיל מוזכרים: שמואל קריב, דוד אבנרי, בצלאל ישראליhebraicoמפת השליחים האמורים לצאת ל- 16מדינות: אוסטרליה 2, אורוגואי 1, אלג׳יריה 3, אנגליה 7, ארגנטינה 3, ארה״ב 9, בלגיה 1, ברזיל 3, גרמניה 1, דרום אפריקה 3, הולנד 1, מכסיקו 1, מרוקו 1, צרפת 5, שוויץ 1קובה 1   006_13_0049
3694Benjamin OronMobilização de membros de kibutzim para trabalho no movimento04/06/19612listaרשימה של 30 שמות. מברור-חיל מוזכר נחמן פלבל hebraicoרשימת חברים והשתייכותם הקיבוצית שבכוונת המזכירות העולמית לגייס לעבודה בתנועה   006_13_0006
4118Benjamin OronContactos sobre eventual união entre o Ichud Habonim e o movimento "Dror"19/07/19635cartaריקה אביאל, אפרים בריח, נחמן פלבלhebraicoבעקבות החלטה של המזכירות העולמית מה_24/05/1963, נשלח מכתב למזכירות העולמית של ״דרור-קיבוץ המאוחד״ המזמין אותה לשיחה בלתי מחייבת על אפשרות של איחוד בין שתי התנועות. האחונה סרבה להצעה. על פי התקשורת הישראלית תנועת ״דרור״ טוענת שלא בשלו התנאים לשיחות איחוד וכי הדבר יתאפשר בסוף שלבי ההתקרבות לקראת איחוד התנועה הקיבוצית. חילופי המכתבים מצורפים למסמך   020_11_0018
3819Benjamin OronReflexões e orientação do Programa educativo01/09/195631memorandoראובן כהנאhebraicoחומר למחשבה - קו וכוון תכנית הדרכה: מבוא לתכנית הדרכה, לכוון תכנית הדרכה, שיטת תכנית הדרכה, קו תכנית הדרכה לכיתות ה׳-ח׳, ראשי פרקים לבנית תכנית והעברתה, תכנית הדרכה לגילים ט׳-יב׳   009_04_0001
3596Benjamin OronAliat Noar04/01/19612Carta dirigida a mazkirut de Bror-Chail a respeito da Aliat hanoarקלאודט גורודסקי, נלסון זלברשטיין, שמואל שוורץ, דב אינסמן, דב צמיר, אמיר פלוטhebraicoהנציג בברזיל מצרף העתק מכתב ששלח למחלקת עליית הנוער ומבקש תשומת לבה של מזכירות ברור-חיל  באשר לטיפול במועמדים לעלייה  ואלה שבדרך לישראל. מציג התלבטויות לגבי לתנאי החזקתו של השליח דב אינסמן   No mesmo documento aparece  parte de uma carta manuscrita datada 2 de maio 1953 em Afikim, que descreve as impressões do autor/a sobre os primeiros contatos com o Kibutz e Israel025_02_0024
3507Benjamin OronCarta Bror-Chail a A. Pluth19/06/19621Carta de Max Kianovski, Bror Chail a Amir Pluth, Brasilקיאנובסקי, פלוט, לאו, אגסי, משפ׳ שפירו, סוניהhebraicoאישורה של האספה הכללית של הקיבוץ לנסיעתו של לאו לברזיל, על חשבונו. פניה לועד למען ברור חיל למקרה שיידרש ממון נוסף, הסדרים להובלת מטענה של משפ׳ שפירו   025_02_0014
4130Benjamin OronProtocolos das reuniões da Mazkirut Olamit06/04/196610relatórioצבי פרלמוטר, מיטו זליקוביץ, פרץ פולק, סנטה יוספטל, עקיבא לווינסקי, משה כרם, יהודה שוסטר, ישראל אבידור, יהודה פלג, משה זלצמן, א. פינקוס, בן אהרון, מרדכי בר-און, מיכאל חרינובצקי, ג׳ורג׳ נאי, אליעזר גלוזברג, יהושע גלובוצקי, צבי טייטלבוים, דור נוי, אורי בר-גיא, יאיר יצחקי, אהרון קניש, עופרה רייז, גורי מיר, שמעון שורץ, אוריאל ישראלי, יעקב ישראלית מיכאל לנגר, גדעון אלעד, יעקב גליק, בינס אורגhebraicoפרטי כל של ישיבות המזכירות הפעילה מ-14.01.1966 עד ה-06.04.1966: חגיגות העשור לאחוד הבונים, קביעת יעד לגרעין ״עתיד״, בוגרי מכון, סמינר השליחים, וורקשופ מארגנטינה וברזיל, הקונגרס הציוני, בעיות שנת הכשרה מברזיל, החלפת שליחים, ״חזית הנוער״, הכשרה בצרפת וארגנטינה   021_08_0015
3517Benjamin OronMazkirut Olamit - Tzvi Iampolski23/07/19631Carta da Mazkirut Olamit dirigida a Tzvi Iampolskiצבי ימפולסקי, אפרים בריח, צבי חזןportuguesעבודה במזכירות העולמית ותנאי האישור ללימודים באוניברסיטת ת״א   006_12_0006
3686Benjamin OronProlongamento de Shlichut no Brasil19/05/19681cartaצבי טייטלבאום, ג׳ימיקו, דב צמיר, ישראל אבידורhebraicoהמזכירות העולמית מודיעה לצבי טייטלבוים שהיא נקטה בצעדים הדרושים להארכת שליחותו בברזיל והיתה סבורה שברור-חיל נתן הסכמתו לכך. ישוחחו עם מזכיר המשק בנדון   006_13_0014
3514Benjamin OronMazkir Ichud Habonim Haolami04/12/19631Carta da Mazkirut Olamit ao Kibutz Bror-Chailצבי חזן, שמואל חצור, אפרים בריח, משה זלצמןhebraicoהודעה על החלטת ישיבת המזכירות העולמית על בחירתו של שמואל חצור כמזכיר כללי של התנועה ואישור הרכב הועדות השונות של המזכירות העולמית   006_12_0003
3638Benjamin OronRecusa-Candidato a Bror-Chail15/06/1962cartaצבי חזן, אמיר פלוט, לאו בורמןhebraicoמכתב מאמיר פלוט לברור-חיל בדבר הבנת החלטת הקיבוץ לסרב לקבל מועמד   025_02_0064
3497Benjamin OronTelegrama Brasil-Bror Chail10/12/19601מברק לברור חילפלוט, דובדבני, שמואל שוורץhebraicoבקשת פעולה אצל בכירים בסוכונות היהודית בארץ בענין שמואל שוורץ   025_02_0004
3532Benjamin OronOlim em Bror-Chail22/11/19611Carta de Bror-Chail dirigida a Mazkirut Olamit citando nomes dos olim que chegaram ao kibutz entre 1959-1961פאולינה (שטוטמן )חייצ׳יק, הוגו ז׳רדנובסקי, רחל זעיפרני, פני (בראון) בונס, יוספ קניגסולד, דינה דפני, ז׳ורג׳ בלש, חיים אלטמן, אהרון וגנר, שרה וגנר, נטליו מיסוק, ברטה מיסוק, מכס קיאנובסקיhebraicoמכתב ממזכירות ברור-חיל למזכירות העולמית הכולל רשימת שמות של חברי הקיבוץ אשר עלו ארצה בין השנים 1959-1961   006_12_0014
4180Benjamin OronMadrich de Bror-Chail para seminário de Madrichei Machon-מדריך מברור-חיל עבור הסמינר למדריכי חו״ל15/09/19601cartaעוזר, נחמן פלבל, שיקו, מריו, מרקין, מנחם שטיינברגhebraicoפניה מהמזכירות העולמית למזכירות ברור-חיל בבקשה לשלוח מדריך מהמשק לריכוז חוג של מדריכים מברזיל, במסגרת הסמינר למדריכי מכון. המכתב מזכיר מועמדים פוטנציאליים   021_07_0004
3656Benjamin OronAustralianos - Bror Chail12/11/19691cartaסוזי הרולדhebraicoמכתב מהמזכירות העולמית למרכז המשק בברור-חיל בענין שהיה בקיבוץ של 30 חברי התנועה מאוסטרליה   006_13_0046
4010Benjamin OronComunismo e Sionismo do "Hashomer Hatzair"05/02/195313memorandoס.ש. יריבyidish וועגן דעם קאמוניזם און דעם ציוניזם פון ״השומר צעיר״ - פארייניקונג פון אלוועלטלעכן יידישן סאציאליסטישן ארבעטער פארבונד פועלי ציון   ״איחוד״ - ברית הפועלים העברית הסוציאליסטית העולמית פועלי ציון ומפלגת העבודה הציונית העולמית023_10_0007
4564Benjamin OronBror--Chail - Brasil התכתבות בין ברור-חיל לשליחים בברזיל בנושאים העומדים על הפרק01/03/19591cartaנפתלי ואילנה, מושקה ושושנה, אפרים בריחhebraicoמזכיר ברור-חיל מבקש התייחסות השליחים בברזיל לנושאים העומדים על הפרק: תרומה להקמת מוסד חינוכי לעלית הנוער, הקדשת גן ילדים ע״ש לזר סגל, מילון עברי - פורטגזי, הועד למען ברור-חיל, שיגור שליח לגיוס כספים   024_11_0015
4164Benjamin OronResoluções da Moatzá Artzit -196121/09/19611cartaנחמן פלבל, שמואל קרברצ׳בסקיhebraicoמכתב מהמזכירות העולמית למזכירות הארצית המתייחס לכוונות והחלטות של המועצה בברזיל, תוך דגש על הדיונים בשאלת אופי התנועה ובעית הלימודים   021_07_0021
4168Benjamin OronCongresso da Juventude Judaica da América Latina17/09/19611cartaנחמן פלבל, ישראל הדר, דוד אבנריhebraicoמכתב מהמזכירות העולמית למזכירויות הארציות של אורוגואי, ארגנטינה וברזיל בדבר החשיבות בהשתתפות התנועה בועידת הנוער היהודי מאמריקה הלטינית. חייבים להשפיע על הגברת הפעולה לחינוך לאומי וחלוצי   021_07_0018
3545Benjamin OronSeminário madrichim em Bror-Chai21/03/19611Carta da Mazkirut Olamit dirigida a Nachman Falbel, solicitando pronunciar duas conferências ante o seminário para madrichim do exteriorנחמן פלבל, יעקב פאוסטhebraicoמכתב מהמזכירות העולמית, המבקש מנחמן פלבל להרצאות בנושאי ״הסוציאליזם ובתנועת הפועלים״ ו״הסוציאליזם כערכים חדשים-בעית הניכור״, בפני משתתפי הסמינר המרוכז לחברי התנועה במכון למדריכי חו״ל   006_12_0034
4170Benjamin OronRepresentante ao Congresso Latino Americano da Juventude Judaica18/09/19611cartaנחמן פלבל, אפרים בריח, דוד אבנרי, יוסף אריה קרבצ׳בסקיhebraicoמכתב למזכירות הארצית המודיע שנחמן פלבל ייצג את המזכירות העולמית בועידת הנוער היהודי באורוגואי, לשם יגיע אחר ביקור משפחתי בברזיל   021_07_0016
4151Benjamin OronReunião da Mazkirut Olamit18/03/19624cartaנחמן פלבל, אפרים בריחhebraicoהזמנה לישיבת המזכירות העולמית ב-02.04.1962: דו״ח על גרמניה, אישור לאיחוד התנועה עם ״בני ציון״ בדרום אפריקה, וורקשופ ממכסיקו, עתידה של קב׳ הדסה-גזר, מפעל התנועה ההולנדית   021_07_0035
4181Benjamin OronReunião do comitê do programa para seminário sobre "bases e valores do Judaísmo - ישיבה תת-ועדה לניסוח הצעה לסמינר על ״יסודות וערכי היהדות״27/06/19601cartaנחמן פלבל, אהרון טלנברג, מייק אבלס, סו הר, ברוך אייל, אפרים בריח, חיים מימוןhebraicoהזמנה של המזכירות העולמית לחברי תת-הועדה לדיון בהצעה לסמינר מרוכז על ״יסודות וערכי היהדות״, המיועד לשכבות מעפילים ובוגרים   021_07_0003
3707Benjamin OronInstituto de Preparação de Shlichim01/10/19605cartaנחמן פלבלhebraicoמכתב מהמכון להכשרת שליחים לברור-חיל המודיע על התחלת הלימודים של מחזור ב׳, שימשכו 7 חודשים. תכנית הלימודים כוללת השכלה כללית, השכלה תנועתית, חוגים, לימוד שפה, טיולים, סימפוזיונים   תאריך משוער, מאחר שלא מופיע במסמך009_05_0005
3591Benjamin OronBror-Chail -olim01/05/19622Telegramas Representantes Agencia Judaica e Kibutz Bror-Chailמשפחת איבליק, משפחת גופרמן, מריו וארונוביץ׳, פלוט, עגסיhebraicoמברק מנציגי הסוכנות בברזיל המבקש תשובות לגבי מועמדים לעלייה לברור-חיל ותשובת הקיבוץ   025_02_0019
4011Benjamin OronComunidades Judaicas na América Latina01/04/196051Alon. Itonמשה קיטרון, בנימין רינסקיhebraicoחוברת על הישוב היהודית באמריקה הלטינית, בהוצאת ההנהלה הישראלית של הקונגרס היהודי העולמי. חלק ראשון: הישוב היהודי באמריקה הלטינית מאת משה קיטרון. חלק שני: הישוב היהודי בארגנטינה מאת בנימין רינסקי    023_10_0002
3666Benjamin OronShnat Hachshará - madrich 16/02/19691cartaמשה פרנקל, שמואל קפלןhebraicoהמזכירות העולמית מאשרת למזכיר ברור-חיל ששמואל קפלן מתאים ביותר לרכז הסמינר למשתתפי שנת הכשרה   006_13_0036
3665Benjamin OronTzvi Grinwald - Porto Alegre16/02/19691cartaמשה פרנקל, צבי גרינוולדhebraicoהמזכירות העולמית מודיעה למזכיר ברור-חיל על האישור הסופי ליציאתו של צבי גרינוולד כשליח התנועה לפורטו אלגרה וכן להשתתפותו בסמינר השליחים של הסוכנות היהודית   006_13_0037
3684Benjamin OronMazkirut Olamit- Agradecimento a Bror-Chail05/06/19681cartaמשה פרנקלhebraicoהמזכירות העולמית מודה של תרומת חברי ברור-חיל לימי עיון עבור ״הוורקשופ״ הברזילאי   006_13_0016
3560Benjamin OronRetorno Madrichei Machon20/11/19581Carta da Mazkirut Olamit dirigida ao diretor do Machon Lemadrichim transmitindo o pedido das Hanhagot da Argentina e Brasil a respeito do retorno dos madrichim na brevidade possívelמשה לוין, דב צמירhebraicoפניה מהמזכירות העולמית למנהל המכון למדריכי חו״ל המבקשת לדאוג לחזרתם של המדריכים בהקדם, כדרישת הנהגות התנועה בארגנטינה ובברזיל. המכתב מצטט גם את פניית התנועה בברזיל לחזרת המדריכים באופן מרוכז   006_12_0050
3699Benjamin OronComissão Preparatória da Segunda Veidá Mundial02/06/19642cartaמשה זלצמןhebraicoמכתב של הועדה המכינה לועידה העולמית השנייה לחברי המזכירות העולמית ושליחי התנועה, אליו מצורף חומר רקע וראשי פרקים שהוכנו על ידי הועדה   006_13_0001
4225Benjamin OronCarta de Shlichim em Ein Dorot á Bror-Chail - דווח של השליחים בעין דורות למזכירות ברור-חיל26/05/19553cartaמרדכי חצור, משפחת שוסטריס, משפחת גרוסקו, ד״ר קורינלדי, משפחת בלאו, קלריסה ימפולסקי חנהhebraicoמכתב ממורדכי חיצ׳יק מעין דורות למזכירות ברור-חיל: תכנון בהכשרה מתקדם לפי הרצוי, החברה מתגבשת ומקווה שיעמדו ברמת העברית הדרושה לפני העליה. חברים העוסקים בעלית נוער יצאו לערי השדה של סאן פאולו וריו. התפתחויות בעניין גיוס כספים לרכישת ציוד על ידי הועד למען ברור-חיל. עלייתה של משפחת שוסטריס לקיבוץ דפנה והסיכויים למעבר מאוחר יותר לברור-חיל   017_04_0011
4223Benjamin OronCarta de Shaliach em Ein Dorot à Bror-Chail - דווח של שליח לקיבוץ הכשרה עין דורות למזכירות ברור-חיל21/04/19552cartaמרדכי חיצ׳יק, חנה, פסטרנק, טרי גיל, ניקה, כהן, בלאו, אמיתי, מושקה, שניידר, דינסhebraicoמכתב ממרדכי חיצ׳יק בעין דורות למזכירות ברור-חיל המדווח על פעילותו בשבועיים שחלפו מאז הגעתו למקום: לימודי שפה, פעולות תרבות, הרצאות, ועדות ועבודה משותפת בין התנועה וההכשרה. הכנסת גידולים חדשים, נושאים פרטניים של מועמדים לעליה לברור חיל, ועד למען ברור-חיל   017_04_0009
4224Benjamin OronCarta de Shlichim em Ein Dorot á Bror-Chail - דווח של השליחים בעין דורות למזכירות ברור-חיל31/05/19583cartaמרדכי חיצ׳יק, חנה חיצ׳יק, ד״ר בנשלום, אמיתי, שטיינבאום, כהן, משפחת ריטבוhebraicoדווח של מרדכי וחנה חיצ׳יק למזכירות ברור-חיל על פעולתם אחר חודשיים וחצי בברזיל: התנועה הגדולה בברזיל, 1200 חברים, 6 סניפים, פעולה בקרב סטודנטים, מסגרת חינוכית כמעט עצמאית, בעיות בממון שליחים והוצאות תפעול. בהכשרה עובדים במרץ בחודשים האחרונים בענפי חקלאות שונים, הכנה לעליה, הוראת שפשה. מכתב מצורף של מרדכי בענין רישום הורים ועלית משפחות צעירות   העתק המכתב נשלח לסוכנות היהודית, הנהגה עליונה וועדת התנועה017_04_0010
3540Benjamin Orondespesas de viagem - shlichim09/06/19601Carta da Mazkirut Olamit dirigida a Bror-Chail autorizando retroativamente despesas de viagem ao porto do sheliach Eli Sororמרדכי חייצ׳יק, יוחנן דרhebraicoמכתב מהמזכירות העולמית המודיעה לברור- חיל שהיא מאשרת בדיעבד ולפנים משורת הדין הוצאות נסיעה לנמל עבור השליח אלי סורור   006_12_0027
3548Benjamin OronComissão de Finanças - I. Haboni01/03/19601Carta da Mazkirut Olamit  anunciado a designação de Mordechai Chaitchik como membro da Comissão de Finançasמרדכי חייצ׳יק, אפרים בריחhebraicoהודעה של המזכירות העולמית למזכירות ברור-חיל על מינויו של מרדכי חייצ׳יק לועדת הכספים של התנועה   006_12_0037
3506Benjamin OronCarta Bror-Chail a A. Pluth17/05/19622מכתב ממקס קיאנובסקי - ברור חיל- לאמיר פלוט בברזילמקס קיאנובסקי, אמיר פלוט, משפ׳ אלבלניק, משפ׳ אפלזיס, פרידה פייג, משפ׳ אהרונוביץ, דוד קרמינצר, דב צ., אפרים אביגדור, אגסי, הוגו, סוניהhebraicoמצב הטיפול במועמדים לעליה מברזיל, עמדות מחלקת הקליטה של הסוכונות היהודית לגבי המועמדים, חדשות מהקיבוץ   025_02_0013
4167Benjamin OronAtividades no Brasil e América do Sul17/09/19612cartaמסמך כפול - ראה 021_07_0019hebraicoמסמך כפול - ראה 021_07_0019   Ver 021_07_020021_07_0020
3535Benjamin OronNachman Falbel - conferencias10/10/19601Carta da Mazkirut Olamit dirigida a Nachman Falbel sobre temas e datas para as conferencias no seminario para Madrichei Machonמנחם שטיינברג, נחמן פלבלhebraicoמכתב מהמזכירות העולמית המברך על נכונותו של נחמן פלבל להרצות בסמינר למדריכי המכון למדריכי חו״ל (הרעיון הסוציאליסטי, התפתחות והתגשמות הרעיון, בעיות בחברה מודרנית, ערכי הסוציאליזם שלנו, בעיות היום בסוציאליזם, הסוציאליזם בישראל, תכנית הדרכה לשכבת מעפילים) באוקטובר 1960   006_12_0022
4171Benjamin OronRelações Hanhagá Olamit - Hanhagá Artzit25/08/19613cartaמנחם שטיינברג, חנן עולמי, נחמן פלבל, יוסף אריה, בובי בידר, ישראל הדר, אלי תמיר, יעקב בראודה, דב ברקת, חנניה רפפורט, שמואל קריבhebraicoהמזכירות העולמית מתרעמת על מכתב שלה שההוחזר על ידי המזכירות הארצית, תוד הדגשה כי המעשה אינו יכול לתרום ליחסים התקינים בין התנועה הארצית והתנועה העולמית. לא תמיד מגיעים הדים על הפעילות של המזכירות העולמית ועל המגבלות בכוח אדם, שאינן מאפשרות טיפול מיידי כבל זרועות התנועה. בהמשך תיאור מקיף של פעילות המזכירות העולמית   021_07_0015
3549Benjamin OronMadrichei Machon-Bror-Chail26/02/19611Carta da Mazkirut Olamit solicitando a Mazkirut de Bror-Chail receber 5  madrichei Machon  do Brasilמנחם שטיינברגhebraicoפניה מהמזכירות העולמית למזכירות ברור-חיל לארח 5 חניכים מהתנועה בברזיל הבאים למכון למדריכי חו״ל   006_12_0038
3550Benjamin OronInauguração Moadon-R. de Janeiro21/02/19611Carta da Mazkirut Olamit solicitando a mazkirut de Bror-Chail enviar plano do kibutz para exposição de inauguração da nova sede no Rio de Janeiroמנחם שטיינברגhebraicoמכתב מהמזכירות העולמית המבקש ממזכירות ברור-חיל לשלוח תכנית המשק לבנית דגם של הקיבוץ, לקראת הפתיחה החגיגית של המועדון בריו דה ז׳נירוף שנרכש על ידי התנועה   006_12_0039
Page: 1 2 3 4 5 6 ... 188 189 190 191 192 193 
Custom Tables Plugin 05a1a29bdcae7b12229e651a9fd48b11
Curta e Compatrilhe

1 thought on “Documentos classificados”

Leave a Comment