Documentos classificados

Clique no número id na coluna da esquerda para ver detalhes. Clicando no número de código do documento na coluna da direita apresentará o documento.

idClassificado por sort downsort upTítulo do documento sort downsort upData do documento sort downsort upNúmero de páginas sort downsort upEssencia do documento sort downsort uppessoas_mencionadas sort downsort upIdioma sort downsort upAssuntos essenciais sort downsort upObservaçoes sort downsort upver PDF sort downsort up
4010Benjamin OronComunismo e Sionismo do "Hashomer Hatzair"05/02/195313memorandoס.ש. יריבyidish וועגן דעם קאמוניזם און דעם ציוניזם פון ״השומר צעיר״ - פארייניקונג פון אלוועלטלעכן יידישן סאציאליסטישן ארבעטער פארבונד פועלי ציון   ״איחוד״ - ברית הפועלים העברית הסוציאליסטית העולמית פועלי ציון ומפלגת העבודה הציונית העולמית023_10_0007
3707Benjamin OronInstituto de Preparação de Shlichim01/10/19605cartaנחמן פלבלhebraicoמכתב מהמכון להכשרת שליחים לברור-חיל המודיע על התחלת הלימודים של מחזור ב׳, שימשכו 7 חודשים. תכנית הלימודים כוללת השכלה כללית, השכלה תנועתית, חוגים, לימוד שפה, טיולים, סימפוזיונים   תאריך משוער, מאחר שלא מופיע במסמך009_05_0005
4145Benjamin OronCurso para Shlichim - Segundo ciclo01/11/19601cartahebraicoחוזר מהנהלת המכון להכשרת שליחים בדבר התחלת הלימודים של מחזור ב׳ שימשכו 7 חודשים: השכלה כללית, השכלה תנועתית, לימוד שפה, חוגים, טיולים וסמפוזיונים   תאריך משוער021_07_0041
3693Benjamin OronMapa dos shlichim no mundo01/01/19612listaשמות של 38 שליחים. בברזיל מוזכרים שמואל קריב, דוד אבנרי, בצלאל ישראליhebraicoמסמך של המזכירות העולמית המפרט את שליחי התנועה ב- 16 מדינות   תאריך המסמך משוער, כי הוא לא נרשם במקור006_13_0007
3954Benjamin OronDapim Lamadrich - carátula01/10/19561Alon. Itonhebraicoעטיפה של החוברת ״דפים למדריך״   ללא תוכן נוסף010_05_0001
3683Benjamin OronAtas de reuniões da Mazkirut Olamit Peilá e Hanhagá Olamit01/09/196515protocoloשמואל חצור, מנוחה קריינס, אליעזר בן-רפאל, חיים גופר, ישראל אבידור, משה זלצמן, אפרים בריח, יעקב בראודה, רפי שלף, הנרי ניר, שלום נמלי, אריה ברנפלדhebraicoפרטיכל של ישיבות המזכירות הפעילה בחודשי אפריל-מאי-יוני 1965,וישיבות ההנהגה עליונה והמזכירות הפעילה ביולי-אוגוסט 1965,הכולל סדר היום וההחלטות של כל ישיבה בנפרדו   כולל שני מסמכים נפרדים006_13_0017
3704Benjamin OronDossiê para o Madrich-Israel e os árabes01/09/195814Alon. Itonhebraicoתיק למדריך בנושא ישראל וערבים. סקירה על הסכסוך להעברה ב-2-3 פעולות. מחבר המסמך ממליץ להכין ״משפט״ על הסוגייה במסגרת הקן או במסגרת אזורית. המסמך כולל כתב אישום ונימוקי הסנגוריה והקטגוריה כבסיס לדיוני ״המשפט״   התאריך משוער כי אינו מופיעה במסמך. מניחים שהמדובר בפרסום של המזכירות העולמית009_05_0002
4224Benjamin OronCarta de Shlichim em Ein Dorot á Bror-Chail - דווח של השליחים בעין דורות למזכירות ברור-חיל31/05/19583cartaמרדכי חיצ׳יק, חנה חיצ׳יק, ד״ר בנשלום, אמיתי, שטיינבאום, כהן, משפחת ריטבוhebraicoדווח של מרדכי וחנה חיצ׳יק למזכירות ברור-חיל על פעולתם אחר חודשיים וחצי בברזיל: התנועה הגדולה בברזיל, 1200 חברים, 6 סניפים, פעולה בקרב סטודנטים, מסגרת חינוכית כמעט עצמאית, בעיות בממון שליחים והוצאות תפעול. בהכשרה עובדים במרץ בחודשים האחרונים בענפי חקלאות שונים, הכנה לעליה, הוראת שפשה. מכתב מצורף של מרדכי בענין רישום הורים ועלית משפחות צעירות   העתק המכתב נשלח לסוכנות היהודית, הנהגה עליונה וועדת התנועה017_04_0010
3523Benjamin OronSituação na Tunisia06/03/19625Carta dirigida a Mazkirut Olamit transcrevendo relatórios sobre a situação geral na Tunisia, da comunidade judaica e movimentos juvenis, no contexto da planificação de trabalho e eventual envio de shlichimאפרים בריח, אברהם ברזיליhebraicoלאחר מאורעות בירזטה ופרשות בהן היו מעורבים סוחרים יהודים, עליהם הוטלו קנסות כבדים, התחושה ברחוב היהודי היא כי יציאת היהודים מתוניסיה היא רק שאלה של עיתוי. לפי החוקים החדשים הגישו תנועות הנוער את תקנון והרכב ארגוניהן לשלטונות ולא קיבלו רישיון להמשיך בפעולותיהן. בארץ נערכו דיונים על כדאיות שיגורם של 5-6 שליחי תנועות נוער, האמורים לעבוד בתנאי מחתרת. בתחילת 1962 יציאת היהודים מתעכבת בגלל הגבלות בהוצאת הון והקפאת רכושם של העוזבים. איחוד הסטודנטים היהודים פורק לפי צו מגבוה   הדו״ח סווג כסודי006_12_0012
3700Benjamin OronPrograma Educativo-Marxismo e Socialismo Construtivo01/01/195472Alon- Publicação para madrichimhebraicoחוברת ״למדריך״ שהוציאה לאור המזכירות הארצית בנושא ״מרכסיזם וֹסוציאליזם קונסטרוטיבי בחינוך בתנועה״. מחבר המסמך מבהיר שהשאלה המעסיקה אותו היא בראש ובראשונה חינוכית ולא דווקא שאלה של השקפת עולם פילוסופית. בהמשך הוא מפתח ראשי פרקים ל-37 שיחות בהיבטים השונים של הנושא   אין תאריך על המסמך. התאריך משוער. כן לא ברור מעמוד השער של החוברת באיזו מזכירות ארצית המדובר009_08_0001
6542Sergio Szuster (Buju)La realidad Comunitária Judia de nuestros dias y el Movimiento Sionista - Peligros y desafíos01/12/196420artigoIehuda I. ShapiroespanholReferencia a alguns aspectos básicos da vida contemporânea espiritual e cultural das comunidades judaicas do Canadá, Estados Unidos e Europa Ocidental.   Zvi LurieFI0017_COM_PB_L4_18
6563Sergio Szuster (Buju)Ecos - Sobre Eficiência Ecônomica e o Kibutz01/01/2Publicação/folhetoElaborado pelo Centro de Estudos sobre o kibutz em lingua estrangeira - Ramat EfalPortuguêsAborda o nível de eficiência das atividades econômicas do kibutz.   Yosef Griden - Kibutz Kfar BlumFI0017_MJU_A7_081
9516Mario Hirschcarta a Eliahu Cohen28/05/19751cartaEliahu Cohen, Shimon Naveh, Yerach Paran, Dan AlmagorhebraicoYerach sugere criar um entorno de ligacao das coletividades com Israel atravez de atividades alternativas(musico no caso) e nao atravez de ideologiassh   Yerach cita como exemplo o do programa Sharti lach Artzi de Dan Almagor, que deixou o pessoal do shnat que voltou, muito impressionadoFI0017_COM_CR_C5_68_09
2852Abraham Hatzamri (Mosca)Estatutos da Organizacao Latinoamericana em Israel24/12/19614EstatutoshebraicoDas finalidades. Dos membros. Mensalidades. Expulsao de membros. Direcao da Organizacao. Do Conselho. Do kinus artzi. Numero legal para as reunioes. Os comunicados para as reunioes e para o kinus. O Comite de Controle. Das filiais. Das organizacoes. As Lishkot regionais. Das propriedades. As quantias de ajuda. O Fundo de emprestimos. A representacao da Organizacao. Mudanca de estatutos. Da dissolucao e extincao da Organizacao.   versao semelhante esta nio documento 23_08_0011023_08_0006
3470Benjamin OronSeminário chinuchi - copia01/01/00001cartaPortuguêsDocumento repetido   Ver documento 012_05_0054012_05_0055
4167Benjamin OronAtividades no Brasil e América do Sul17/09/19612cartaמסמך כפול - ראה 021_07_0019hebraicoמסמך כפול - ראה 021_07_0019   Ver 021_07_020021_07_0020
3960Benjamin Oron"Haboné" - boletim - carátula01/11/197332Alon. ItonPortuguêsCarátula do boletim. Segue reprodução da Vanguarda Juvenil, classificada na caixa 014   Ver 014_09_0001011_11_0001
4013Benjamin OronII Veidá Artzit - VI Kinus Artzi - Temário16/12/195260memorandoPortuguêsDocumento já classificado anteriormente - Ver 007_01_0007   Ver 007_01_0007008_02_0001
2941Abraham Hatzamri (Mosca)Carta do Guil Shamir para o Eviatar Breg,da vaadat koach-adam do Ichud Hakvutzot Vehakibutzim27/11/19622cartahebraicoResumo sobre a hashlama brasileira em Erez. Como resposta a vossa carta do dia 21 passado,chegamos a algumas conclusoes praticas que trazemos a vosso conhecimento. Decidimos encarregar a um grupo de chaverim de Bror Chail a acao pratica de salvar o maximo de chaverim da hahslama brasileira em Erez para que contunem na vida kibutziana. Nesse sentido orientamos tambem aos nossos shlichim no Brasil e Bror Chail devera continuar a ser o centro ativo do movimento brasileiro. Nao concordamos com a decisao dos chaverimde Erez de nao permitir no kibutz o contato nosso com os chaverim brasileiros. Nessa fase em que eles estao de tomar alguma decisao,inclusive a possibilidade de abandonar o pais, nos devemos tratar de evitar tal atitude. A mazkirut do Ichud Habonim fara o que pode para cumprir a sua missao no contato com os brasileiros em Erez e tambem com os do garin que ainda estao no Brasil.   veja o mesmo documento sem papel timbrado em 022_10_38022_10_0033
7186Sergio Szuster (Buju)Or Ametziut (Luz da Liberdade)01/01/19786Alon. ItonPortuguêsIton nacional da Shichvá de Magshimim. Artigos: "Objetivos chinuchi da tnuá" e "O que é Sionismo ?"   Vaadat Itonut nacional da Shichvá de Magshimim - Ichud Habonim FFI0017_COM_PB_B6_355
7264Sergio Szuster (Buju)Iton nacional da Shichvá de Magshimim01/02/199811Alon. ItonPortuguêsComprimidos "Magshimim" Artigo: "Sionismo e Israel" Teste, Shirim, códigos, entrevista, quadrinhos e passatempo.   Vaadat Itonut Nacional da Shichvá de Magshimim - Habonim DrorFI0017_COM_PB_B6_425
7233Sergio Szuster (Buju)1o. Iton - Bonim Velhos01/04/19756Alon. ItonPortuguêsIton da shichvá de Bonim velhos nacional. Relatórios das kvutzot no seus snifim. Artigos: "A violência e a crueldade e a falta de amor com o próximo" e "Pássaros". Contos da dispersão: "A tumba do Rei Davi em Jerusalém". Notícias: "sobre a morte do Rei Faiçal da Arábia Saudita".   Vaadat itonut nacional da Shichvá de Bonim velhos. Habonim Dror FI0017_COM_PB_B6_393
7247Sergio Szuster (Buju)Iton da shichvá de Bonim 01/01/198810Alon. ItonPortuguêsIton nacional da shichvá de Bonim. Cartas dos chanichim, músicas, piadas e poesias. Artigo:"A família e o estado".   Vaadat Itonut Nacional da Shichvá de Bonim - Habonim Dror FI0017_COM_PB_B6_407
7255Sergio Szuster (Buju)Koleinu (No. 2)01/10/198115Alon. ItonPortuguêsIton nacional da shichvá de Bonim. Relatório das kvutzot. Artigos: "Pensamento de Albert Einstein", "Vamos revolucionar tudo! Tudo?", "Eu, uma estrada e um violão", "Caso de polícia", "S.O.S. socorro vida ", "A vida é um palco" e Estatuto do homem".    Vaadat Itonut Nacional - Shichvá de Bonim - Habonim DrorFI0017_COM_PB_B6_416
6958Sergio Szuster (Buju)"Alon Hashabat" (No.6)01/01/19798Alon. ItonPortuguêsCrônica: "A carta de recomendação" e composições infantis "O remorso".    Vaadat Itonut Ichud Habonim Snif CuritibaFI0017_COM_PB_B6_155
6959Sergio Szuster (Buju)Alon Hashabat (No.8)01/01/197910Alon. ItonPortuguêsArtyigos: "O terror mata crianças", " A paz é uma esfinge", "Os árabes não querem realmente um acordo no oriente médio" e sátira sobre o "Anti-semitismo".   Vaadat Itonut Ichud Habonim Snif CuritibaFI0017_COM_PB_B6_156
6960Sergio Szuster (Buju)Alon Hashabat (No.10)01/06/197915Alon. ItonPortuguêsArtigos:"Sangue e lágrima no rastro da OLP", Arafat, subproduto do petróleo", "Por que existe o amor" e "Começa a retirada (do Sinai)."   Vaadat Itonut Ichud Habonim Snif CuritibaFI0017_COM_PB_B6_157
6961Sergio Szuster (Buju)Alon Hashabat (No.8)01/01/19795Alon. ItonPortuguêsArtigos: " A situação dos judeus na Síria" e "O que foi o processo de Damasco?".   Vaadat Itonut Ichud Habonim Snif CuritibaFI0017_COM_PB_B6_158
6962Sergio Szuster (Buju)Alon Hashabat (No.11)01/01/197910Alon. ItonPortuguêsArtigo:"As credenciais do terror" Pensamentos, músicas e poesia.   Vaadat Itonut Ichud Habonim Snif CuritibaFI0017_COM_PB_B6_159
6963Sergio Szuster (Buju)Alon Hashabat (No.12)12/08/197914Alon. ItonPortuguêsAos heróis da Tzahal que tombaram em conbate. Relatório das machanot e das atividades de cada shichvá. Composição da nova mazkirut.   Vaadat Itonut Ichud Habonim Snif CuritibaFI0017_COM_PB_B6_160
6964Sergio Szuster (Buju)Alon Hashabat (No.7)01/01/7Alon. ItonPortuguêsResumo da asseifá klalit e das atividades do snif. Especial sobre "Lag Baomer". Artigo: "Usando todo o talento contra a OLP".   Vaadat Itonut Ichud Habonim Snif CuritibaFI0017_COM_PB_B6_161
6965Sergio Szuster (Buju)Alon Hashabat (No.1)01/01/19785Alon. ItonPortuguêsCuriosidades, notícias do mundo judaico e humor.   Vaadat Itonut Ichud Habonim Snif CuritibaFI0017_COM_PB_B6_162
6966Sergio Szuster (Buju)Alon Hashabat (No.5)26/06/19783Alon. ItonPortuguêsEditorial sobre o tiul (dos 30 anos de Israel). Artigo: "Lar e Jerusalém".   Vaadat Itonut Ichud Habonim Snif CuritibaFI0017_COM_PB_B6_163
6967Sergio Szuster (Buju)Alon Hashabat (No.7)16/06/19786Alon. ItonPortuguêsPrincipais artigos: "Um par de botas" E "A Ameba, mascote da tnuá". Relatório das atividades do snif.   Vaadat Itonut Ichud Habonim Snif CuritibaFI0017_COM_PB_B6_164
6968Sergio Szuster (Buju)Alon Hashabat (No.8)30/06/19784Alon. ItonPortuguêsOs escritores da Ichudíada e a comemoração de 2 novas kvutzot, mostrando sua arte.   Vaadat Itonut Ichud Habonim Snif CuritibaFI0017_COM_PB_B6_165
6969Sergio Szuster (Buju)Alon Hashabat (No.15)01/09/197912Alon. ItonPortuguêsCronica: "Descalço e de camiseta", sobre o kibutz. Pensamentos, poesias, cartas, músicas, fofocas e política.   Vaadat Itonut Ichud Habonim Snif CuritibaFI0017_COM_PB_B6_166
6970Sergio Szuster (Buju)Alon Hashabat (No.01)18/08/19784Alon. ItonPortuguêsRelatório das machanot com suas histórias interessantes. Artigo: "O perigo do Brasil não é o comunismo, é o Nazismo".    Vaadat Itonut Ichud Habonim Snif CuritibaFI0017_COM_PB_B6_167
6971Sergio Szuster (Buju)Alon Hashabat (No.11)30/09/19785Alon. ItonPortuguêsEdição especial de Rosh Hashaná. Artigos: "Papai e milhares iguais a ele" e "Paz na terra aos homens de boa vontade".   Vaadat Itonut Ichud Habonim Snif CuritibaFI0017_COM_PB_B6_168
6972Sergio Szuster (Buju)Alon Hashabat (No.10)16/05/198011Alon. ItonPortuguêsEdição especial de Yom Yerushalaim. Artigos: "Jerusalém: a sempre Jerusalém ", "Minha caminhada à Jerusalem" e o "Terror pelo terror".   Vaadat Itonut Ichud Habonim Snif CuritibaFI0017_COM_PB_B6_169
6973Sergio Szuster (Buju)Alon Hashabat (No.14)27/10/19786Alon. ItonPortuguêsComentários sobre a excelente messibá dos 33 anos do Ichud Habonim - Brasil Relatório das atividades do snif, curiosidades e poesias. Artigo: "Nostalgia"    Vaadat Itonut Ichud Habonim Snif CuritibaFI0017_COM_PB_B6_170
6974Sergio Szuster (Buju)Alon Hashabat (No.1)01/01/19797Alon. ItonPortuguêsApresentação da nova maskirut do semestre e relembrando as machanot. Comemoração da festa de Purim. Artigo:"Lar"   Vaadat Itonut Ichud Habonim Snif CuritibaFI0017_COM_PB_B6_171
6975Sergio Szuster (Buju)Alon Hashabat (No.13)25/08/197912Alon. ItonPortuguêsFilosofando "A redação escreve", músicas, fofofcas, cartas e artigos: "Senão por nós, quem por nós?" e "Nosso Kibutz".   Vaadat Itonut Ichud Habonim Snif CuritibaFI0017_COM_PB_B6_172
6976Sergio Szuster (Buju)Alon Hashabat (No.22)01/01/197913Alon. ItonPortuguêsDestaque para o editorial "Nossos objetivos perante o tzofé". Músicas, notícias de Israel e artigos do chaverim.   Vaadat Itonut Ichud Habonim Snif CuritibaFI0017_COM_PB_B6_173
7213Sergio Szuster (Buju)Beinenu (No. 1)16/03/19848Alon. ItonPortuguêsO que a vaadá chinuch tem a a ver com a crise? Especial Rikudei Am e a festa de Purim. Artigo:"Sonhos, acredite neles".   Vaadat Itonut Habonim Dror - Snif São PauloFI0017_COM_PB_B6_372
7214Sergio Szuster (Buju)Beinenu (No. 3)30/03/19848Alon. ItonPortuguêsEspecial sobre a visita do Mazkir de Guezer (Jolly). Artigos: "Como se entra no kibutz? Prá quê?" e "As crianças no fundo são fundamentais".   Vaadat Itonut Habonim Dror - Snif São PauloFI0017_COM_PB_B6_373
7215Sergio Szuster (Buju)Beinenu (No. 2)23/03/19849Alon. ItonPortuguêsOs objetivos da BVaadá Teatro. Entrevista com o chaver Jaime Caminker (Piu Piu). Artigos: "Conflitos de gerações" e "A experiência macho-Jerusalém".   Vaadat Itonut Habonim Dror - Snif São PauloFI0017_COM_PB_B6_375
7216Sergio Szuster (Buju)Beinenu (No. 9)20/05/198411Alon. ItonPortuguêsEspecial de Lag Baomer e a revolta de Bar Kochba. A era Ben Gurion. Artigos: "O exílio de Fernando Gabeira", "Banot em transe" e "Retratos da união". Cronica de "Pedro Nava" e poesias.   Vaadat Itonut Habonim Dror - Snif São PauloFI0017_COM_PB_B6_376
7217Sergio Szuster (Buju)Beinenu (No. 10)13/05/198411Alon. ItonPortuguêsEspecial sobre Yom Yerushalaim. Tnuá 2a parte. Artigos: "Fazê cabeça"e "Desfazê cabeça". Perfil: "A volta ao Brasil de Fernando Gabeira".   Vaadat Itonut Habonim Dror - Snif São PauloFI0017_COM_PB_B6_377
6854Sergio Szuster (Buju)Iton Mishelanu (No. 2)01/01/19897Alon. ItonPortuguêsIton do snif Belo Horizonte. Destaque: artigo sobre "Pessach", e a bogueret Ilana Polakiewicz conta sua experiência no shnat hachshará.   Vaadat Itonut Habonim Dror Snif Belo Horizonte FI0017_COM_PB_B6_056
6855Sergio Szuster (Buju)Iton Mishelanu (No. 4)01/01/199110Alon. ItonPortuguêsIton do snif Belo Horizonte. Série de artigos.   Vaadat Itonut Habonim Dror Snif Belo Horizonte FI0017_COM_PB_B6_057
Page: 1 2 3 4 5 6 ... 188 189 190 191 192 193 
Custom Tables Plugin 05a1a29bdcae7b12229e651a9fd48b11
Curta e Compatrilhe

1 thought on “Documentos classificados”

Leave a Comment