Documentos classificados

Clique no número id na coluna da esquerda para ver detalhes. Clicando no número de código do documento na coluna da direita apresentará o documento.

Exact searchidClassificado por sort downsort upTítulo do documento sort downsort upData do documento sort downsort upNúmero de páginas sort downsort upEssencia do documento sort downsort uppessoas_mencionadas sort downsort upIdioma sort downsort upAssuntos essenciais sort downsort upObservaçoes sort downsort upver PDF sort downsort up
4010Benjamin OronComunismo e Sionismo do "Hashomer Hatzair"05/02/195313memorandoס.ש. יריבyidish וועגן דעם קאמוניזם און דעם ציוניזם פון ״השומר צעיר״ - פארייניקונג פון אלוועלטלעכן יידישן סאציאליסטישן ארבעטער פארבונד פועלי ציון   ״איחוד״ - ברית הפועלים העברית הסוציאליסטית העולמית פועלי ציון ומפלגת העבודה הציונית העולמית023_10_0007
3707Benjamin OronInstituto de Preparação de Shlichim01/10/19605cartaנחמן פלבלhebraicoמכתב מהמכון להכשרת שליחים לברור-חיל המודיע על התחלת הלימודים של מחזור ב׳, שימשכו 7 חודשים. תכנית הלימודים כוללת השכלה כללית, השכלה תנועתית, חוגים, לימוד שפה, טיולים, סימפוזיונים   תאריך משוער, מאחר שלא מופיע במסמך009_05_0005
4145Benjamin OronCurso para Shlichim - Segundo ciclo01/11/19601cartahebraicoחוזר מהנהלת המכון להכשרת שליחים בדבר התחלת הלימודים של מחזור ב׳ שימשכו 7 חודשים: השכלה כללית, השכלה תנועתית, לימוד שפה, חוגים, טיולים וסמפוזיונים   תאריך משוער021_07_0041
3693Benjamin OronMapa dos shlichim no mundo01/01/19612listaשמות של 38 שליחים. בברזיל מוזכרים שמואל קריב, דוד אבנרי, בצלאל ישראליhebraicoמסמך של המזכירות העולמית המפרט את שליחי התנועה ב- 16 מדינות   תאריך המסמך משוער, כי הוא לא נרשם במקור006_13_0007
3954Benjamin OronDapim Lamadrich - carátula01/10/19561Alon. Itonhebraicoעטיפה של החוברת ״דפים למדריך״   ללא תוכן נוסף010_05_0001
3683Benjamin OronAtas de reuniões da Mazkirut Olamit Peilá e Hanhagá Olamit01/09/196515protocoloשמואל חצור, מנוחה קריינס, אליעזר בן-רפאל, חיים גופר, ישראל אבידור, משה זלצמן, אפרים בריח, יעקב בראודה, רפי שלף, הנרי ניר, שלום נמלי, אריה ברנפלדhebraicoפרטיכל של ישיבות המזכירות הפעילה בחודשי אפריל-מאי-יוני 1965,וישיבות ההנהגה עליונה והמזכירות הפעילה ביולי-אוגוסט 1965,הכולל סדר היום וההחלטות של כל ישיבה בנפרדו   כולל שני מסמכים נפרדים006_13_0017
3704Benjamin OronDossiê para o Madrich-Israel e os árabes01/09/195814Alon. Itonhebraicoתיק למדריך בנושא ישראל וערבים. סקירה על הסכסוך להעברה ב-2-3 פעולות. מחבר המסמך ממליץ להכין ״משפט״ על הסוגייה במסגרת הקן או במסגרת אזורית. המסמך כולל כתב אישום ונימוקי הסנגוריה והקטגוריה כבסיס לדיוני ״המשפט״   התאריך משוער כי אינו מופיעה במסמך. מניחים שהמדובר בפרסום של המזכירות העולמית009_05_0002
4224Benjamin OronCarta de Shlichim em Ein Dorot á Bror-Chail - דווח של השליחים בעין דורות למזכירות ברור-חיל31/05/19583cartaמרדכי חיצ׳יק, חנה חיצ׳יק, ד״ר בנשלום, אמיתי, שטיינבאום, כהן, משפחת ריטבוhebraicoדווח של מרדכי וחנה חיצ׳יק למזכירות ברור-חיל על פעולתם אחר חודשיים וחצי בברזיל: התנועה הגדולה בברזיל, 1200 חברים, 6 סניפים, פעולה בקרב סטודנטים, מסגרת חינוכית כמעט עצמאית, בעיות בממון שליחים והוצאות תפעול. בהכשרה עובדים במרץ בחודשים האחרונים בענפי חקלאות שונים, הכנה לעליה, הוראת שפשה. מכתב מצורף של מרדכי בענין רישום הורים ועלית משפחות צעירות   העתק המכתב נשלח לסוכנות היהודית, הנהגה עליונה וועדת התנועה017_04_0010
3523Benjamin OronSituação na Tunisia06/03/19625Carta dirigida a Mazkirut Olamit transcrevendo relatórios sobre a situação geral na Tunisia, da comunidade judaica e movimentos juvenis, no contexto da planificação de trabalho e eventual envio de shlichimאפרים בריח, אברהם ברזיליhebraicoלאחר מאורעות בירזטה ופרשות בהן היו מעורבים סוחרים יהודים, עליהם הוטלו קנסות כבדים, התחושה ברחוב היהודי היא כי יציאת היהודים מתוניסיה היא רק שאלה של עיתוי. לפי החוקים החדשים הגישו תנועות הנוער את תקנון והרכב ארגוניהן לשלטונות ולא קיבלו רישיון להמשיך בפעולותיהן. בארץ נערכו דיונים על כדאיות שיגורם של 5-6 שליחי תנועות נוער, האמורים לעבוד בתנאי מחתרת. בתחילת 1962 יציאת היהודים מתעכבת בגלל הגבלות בהוצאת הון והקפאת רכושם של העוזבים. איחוד הסטודנטים היהודים פורק לפי צו מגבוה   הדו״ח סווג כסודי006_12_0012
3700Benjamin OronPrograma Educativo-Marxismo e Socialismo Construtivo01/01/195472Alon- Publicação para madrichimhebraicoחוברת ״למדריך״ שהוציאה לאור המזכירות הארצית בנושא ״מרכסיזם וֹסוציאליזם קונסטרוטיבי בחינוך בתנועה״. מחבר המסמך מבהיר שהשאלה המעסיקה אותו היא בראש ובראשונה חינוכית ולא דווקא שאלה של השקפת עולם פילוסופית. בהמשך הוא מפתח ראשי פרקים ל-37 שיחות בהיבטים השונים של הנושא   אין תאריך על המסמך. התאריך משוער. כן לא ברור מעמוד השער של החוברת באיזו מזכירות ארצית המדובר009_08_0001
2852Abraham Hatzamri (Mosca)Estatutos da Organizacao Latinoamericana em Israel24/12/19614EstatutoshebraicoDas finalidades. Dos membros. Mensalidades. Expulsao de membros. Direcao da Organizacao. Do Conselho. Do kinus artzi. Numero legal para as reunioes. Os comunicados para as reunioes e para o kinus. O Comite de Controle. Das filiais. Das organizacoes. As Lishkot regionais. Das propriedades. As quantias de ajuda. O Fundo de emprestimos. A representacao da Organizacao. Mudanca de estatutos. Da dissolucao e extincao da Organizacao.   versao semelhante esta nio documento 23_08_0011023_08_0006
3470Benjamin OronSeminário chinuchi - copia01/01/00001cartaPortuguêsDocumento repetido   Ver documento 012_05_0054012_05_0055
4167Benjamin OronAtividades no Brasil e América do Sul17/09/19612cartaמסמך כפול - ראה 021_07_0019hebraicoמסמך כפול - ראה 021_07_0019   Ver 021_07_020021_07_0020
3960Benjamin Oron"Haboné" - boletim - carátula01/11/197332Alon. ItonPortuguêsCarátula do boletim. Segue reprodução da Vanguarda Juvenil, classificada na caixa 014   Ver 014_09_0001011_11_0001
4013Benjamin OronII Veidá Artzit - VI Kinus Artzi - Temário16/12/195260memorandoPortuguêsDocumento já classificado anteriormente - Ver 007_01_0007   Ver 007_01_0007008_02_0001
2941Abraham Hatzamri (Mosca)Carta do Guil Shamir para o Eviatar Breg,da vaadat koach-adam do Ichud Hakvutzot Vehakibutzim27/11/19622cartahebraicoResumo sobre a hashlama brasileira em Erez. Como resposta a vossa carta do dia 21 passado,chegamos a algumas conclusoes praticas que trazemos a vosso conhecimento. Decidimos encarregar a um grupo de chaverim de Bror Chail a acao pratica de salvar o maximo de chaverim da hahslama brasileira em Erez para que contunem na vida kibutziana. Nesse sentido orientamos tambem aos nossos shlichim no Brasil e Bror Chail devera continuar a ser o centro ativo do movimento brasileiro. Nao concordamos com a decisao dos chaverimde Erez de nao permitir no kibutz o contato nosso com os chaverim brasileiros. Nessa fase em que eles estao de tomar alguma decisao,inclusive a possibilidade de abandonar o pais, nos devemos tratar de evitar tal atitude. A mazkirut do Ichud Habonim fara o que pode para cumprir a sua missao no contato com os brasileiros em Erez e tambem com os do garin que ainda estao no Brasil.   veja o mesmo documento sem papel timbrado em 022_10_38022_10_0033
6249Moshe BendkovskiDror Brasil carta para Dror - Rio21/06/1949relatórioIsrael Steinbaum-Mazki, Ruwin Pikman - Sgan Mazkir David Roterman, Ruth Deutscher, A.M.BaumwolPortuguêsIngresso de membros na Hachshara: David Roterman, Ruth Deutscher e A.M. Baumwal   Vaad Hachshara006_06_0020
2882Abraham Hatzamri (Mosca)Aliat Noar01/01/1Eduardo Grunewald. Jessy Uster. Sidney Braun. Dorinha Roisenblit. Aida Abramovich. Germano Gruenwald. Maria Gurvicas. Rosa Gurvicas. Beatriz Eizerik. Jaime Missuk. Miguel Missuk. Roberto Treibitsch. Jacob Ratzkovsky. Isaac Milgrom. Sofia Tavajanski.Lista de 15 nomes de candidatos para a Aliat Hanoar.   Uma versao e,m rascunho no documento 022_08_0011022_11_0028
1539Abraham Hatzamri (Mosca)Relatorios Financeiros01/09/19524relatórioBernard Rosenblat. Jayme Gedanken. Samuel J. Szware.PortuguêsRelatorio financeiro de outubro 1951 a setembro de 1952 e o do mes de setembro de 1952. A quota recebida para a alia foi invertida em revalidacao de documentos.   Uma pagina esta em branco.017_03_0005
2460Abraham Hatzamri (Mosca)Decisoes da 5a. Moatza Eliona25/12/19573decisão.hebraicoA uniao dos movimentos. Decisoes gerais. Hadracha. Publicacoes. Itiashvut. Financas.   Uma pagina esta em branco.006_11_0028
3801Benjamin OronResoluções do II Kinus Artzi 195303/08/195347relatórioErvin Semmel, Markin Tuder, Nachman Falbel, João Drucker, José Leão Karabtchevsky, David Fainguelernt, Ziche Chaitchik, Oscar Zimerman, Mauricio Nhuch, Mario Vissenberg, Adolfo Sheinfeld, Benjamin Roisman, Tzipora Schapiro, Buby Beider, Edith Friesel, Vitorio Corinaldi, José Merzel, Luiz Lerner, Peter Lowy, Julio Nestrovitz, Benjamin Buchbinder, Salomão Cuckerkorn, Samario Chaitchik, Henrique YampolskyPortuguêsSAÚDA Bror-Chail, Mapai, Poalei Sion, Pioneiras, CJM, partidos socialistas da Asia, internacional socialista, juventudes socialistas, "assirei sion". DIRETRIZES CENTRAIS: proselitismo, atividades educativa e ideológica, profissionalização-proletarização. RESOLUÇÕES POLÍTICAS: trabalho intenso com o Poalei Sion Hitachdut, reafirmação do programa sionista e controle do sistema educativo judaico no Brasil, Vaad Hanoar. Prestigiará e apoiará eleitoralmente as forças socialistas democráticas no Brasil, Moatzá sul-americana, KKL, Federação, repudia e combaterá as atividade do Hashomer Hatzair no Brasil. CHINUCH: estudo ideológico, proletarização, formas juvenis, militância, educação moral, disciplina, centralização educativa, metodologia. CHALUTZIUT: meshek tnuati, estatutos, hachshará em meshek vatik, relações com Bror-Chail, Vaad Leman Hachshará. ATIVIDADES FUTURAS: mazkirut, shlichut, Machon, chinuch, itonut, kranot, chalutziut. ELEICOES: Hanhagá artzit, moatzá artzit   Tres primeiras páginas pertencem a outro documento007_10_0009
3452Avraham (Tito) MilgramRelatorio do Kinus de veteranos do Ichud Habonim Mundial no kibutz Hanita em 19643/19/196412relatórioHa uma quantidade enorme de nomes de veteranos de diversos kibutzim. De Bror-Chail: Efraim Bariach,HebraicoRelatorio do Kinus de veteranos da Tnua de diversos kibutzim em Hanita 19-23.03.1964 . Os temas discutidos: a) O lugarpapel da tnua no meio judaico b) Problemas da Hachshara na Diaspora e em Israel c)Estudos universitarios d) O boguer em Israel e seu destino e) As linhas educativas e ideologicas da tnua f) Conclusoes   Trata-se de um kinus preparatorio para elaborar a tematica de uma Veida do Ichud Olami.021_08_0002
6350Rubens MauMúsicas de Sucot01/01/1canção/poemaPortuguês   transliterado para alfabeto latinoFI0017_COM_PB_E8_14
4056Benjamin OronReuniões da Hanhagá Artzit - Atas23/09/19536relatórioErwin, Markin, Dadinho, José Leão, Zishe, Etrog, Bariach, Nuchem, Sigue, Aron, Fiszel, Sara, Chana, Buby, Nunho, Edith, SazanhebraicoRelatórios de Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte, Rio, S. Paulo, diretrizes de trabalho, shlichut, finanças, chalutizot (aliá, aliat hanoar, material para Bror-Chail, lift do garin, tarefas do garin em Israel), campanha Bror-Chail, chinuch, itonut, kranot, federação, casa do chaver   Too final do relatorio aparece a ordem do dia da reunião realizada em 14-15 de abril 1954020_01_0034
3806Benjamin OronProgramas educativos e bibliografia01/01/00006memorandohebraicoשלושה מסמכים נפרדים. הראשון ביבליוגרפיה לספרות יפה. השני ביבליוגרפיה לתכנית מחשבה חברתית בישראל-ספר עמוס, ספרי פלוסר וג. אלון. מסמך שלישי, תוכנית לפעולות על תולדות המשטרים-חברת האדם, החוקיות ההיסטורית, הקומוניזם הקמאי, התפוררורתו והשתלטות הקנין הפרטי   Terceiro documento inclui paginas 1 à 4 do original de 6. Ver 009_03_0004009_03_0005
242Abraham Hatzamri (Mosca)carta15/11/19501cartaadalberto corinaldi. shmuel karabtchevsky.Portuguêsdoacao de dinheiro,por ocasiao do casamento da elena(corinaldi),para a compra de apetrechos e utensilios de utilidade para o kibutz mefalsim.   tenho a impressao que esta carta ja apareceu antes e foi classificada com outro numero.023_01_0043
5698Jayme Zimerman (Zamir)Guizbarut artzit - Balanços e orçamento 195526/04/19556relatórioPortuguêsBalanço e orçamento da guizbarut artzit relacionado ao ano 1955   Tem páginas repetitivas017_08_0024
5050Jayme Zimerman (Zamir)Telegrama de P.Alegre a S.Paulo sobre a Moshavá em Curitiba01/01/1despachoDavid, HanaPortuguêsTelegrama de P.Alegre a S.Paulo sobre uma Moshavá em Curitiba.   Telegrama com pouca possibilidade de leitura (data) .018_02_0010
5820Jayme Zimerman (Zamir)Carta da H.Artzit a Hachshará e a H.Elioná e vaada hatnuá B.Chail05/06/1953cartaJoão, Erwin, Benshalom, Samuel e Cristina Shwartz, Cecília Pintchovski, Cecília Lerner, Clara Treibitch.PortuguêsDuas cartas conjuntas sobre a reunião com o Vaad Leman Hachsharot e outra sobre aliá de chaverim e Chevrat Noar. A hanhagá solicita que a hachshará prepare um relatório completo sobre as atividades da hachshará a ser apresentada em reunião com o V.L.Hachsharot. A Hanhagá consulta a hachshará e ao quarto garin se concordam da aliá dos chaverim Samuel e Cristina Shvartz que haviam abandonado a hachshará após o casamento e atualmente , com filha de 5 meses, desejam realizar aliá a Bror Chail junto ao quarto garin. A hanhagá consulta a H.Elioná e ao K.Bror Chail da possibilidade de aliá da chaverá Cecília Pinchovski de 15 anos a realizar aliá a B.Chail no marco de chevrat hanoar a exemplo de outros duas jovens que viajam com famílias a Bror Chail.   Suponho que sejam duas cartas. Uma dirigida a hachshará e outra a hachshará, H.Elioná e muito provavelmente ao kibutz Bror Chail021_02_0050
5288Jayme Zimerman (Zamir)Carta do snif P.Alegre a H.Artzi01/01/19572cartaZício, Gerson ( Peixe)PortuguêsCarta do chaver Gerson ( Peixe)do snif P.Alegre ao Zício informando que a apresentação artística foi ótima. Solicita resposta dos telegramas.   Suponho que o ano da carta seje 1957018_07_0003
849Abraham Hatzamri (Mosca)carta para aLishka Merkazit em Sao Paulo3/14/19491cartadavid roterman,abraham moszek baumwol(mosca)Portuguêscarta-proposta para que chaverim de outros snifim,alem de sao paulo,participem da constuicao da lishka merkazit   sugestao para ampliar a lishka merkazit019_04_0010
5046Jayme Zimerman (Zamir)Carta da machleket Itonut Dror P.Alegre ao Dror S.Paulo05/06/19471cartaPortuguêsCarta da machleket Itonut da Lishká Merkazit Dror P.Alegre a organização Dror S.Paulo descrevendo os problemas em Israel com os ataques terroristas e possibilidade de influencias no ishuv judaico brasileiro.   Sómente uma página, apesar que no fim da página contem a palavra "continua"018_02_0006
5284Jayme Zimerman (Zamir)Carta do chaver Shulinho sheliach em P.Alegre01/01/19561cartaGemada, Zício, ShulinhoPortuguêsDocumento incompleto   Sómente aparece a página 3 a ser classificada.018_06_0149
5031Jayme Zimerman (Zamir)Carta da Lishká Merkazit Dror P.Alegre a chaverá Raquel Burstein da cidade de Recife27/06/19471cartaRaquel Burstein, PortuguêsCarta da Lishká Merkazit Dror P.Alegre a chaverá Raquel Burstein da cidade de Recife solicitando apoio e auxílio na formação de um snif Dror em Recife. Explicam da importancia de um movimento juvenil dirigido a educação judaica e ao sionismo. Informam que enviarão material educativo judaico e solicitam informação sobre a situação do ishuv e juventude da cidade de Recife.   Sómente 1 página, faltando a continuação da missiva. Provavelmente a carta foi assinada pelos dirigentes do Dror P.Alegre, M.Kersz e Bariach.006_02_0064
2890Abraham Hatzamri (Mosca)Traducao da carta de M.Haezrachi e R.Arazi,do escritorio central do keren kayemet leisrael de Jerusalem para a lishka artzit do k.k.l. no Brasil01/01/----1cartahebraicoAcusam recebimento da carta de 1 do mes de Shvat com as interessantes informacoes escritas e fotografias sobre o Iom Haitiashvut em homenagem ao keren kayemet. Manifestam apreco pela iniciativa e realizacao do movimento juvenil Dror no Brasil.Anunciam que no proximo numero do "Karneinu" publicarao,na secao "Nas fileiras da juventude" detalhes sobre a festa que realizaram. Aproveitam para lembrar que ainda nao receberam os formularios que enviaram sobre o recenseamento dos movimentos juvenis.   Sobre a data da carta so aparece o mes de Shvat.023_06_0014
2628Abraham Hatzamri (Mosca)Capa01/01/19831protocoloPortuguêsCapa dos protocolos da vaadat hatnua.   So esta a capa mas nao tem a continuacao dos protocolos da vaadat hatnua.022_04_0065
1093Abraham Hatzamri (Mosca)Carta do Shmuel para a mazkirut do meshek22/09/19592cartahebraicoReclamacao sobre a falta de correspondencia por parte do kibutz. Pede resposta urgente sobre a alia do David Bronover. Roterman. "P.E.". Tzvi Luria.   So classifiquei a primeira pagina,pois a segunda e de outra carta025_07_0087
148Abraham Hatzamri (Mosca)carta06/1cartamordechai e chana chaitchik.hebraicopesames pelo falecimento do chaver kostof.   so aparece o mes,sem dia ou ano024_12_0048
1421Abraham Hatzamri (Mosca)30/10/19483relatórioHenrique Rosset, Rifka Auerbach. Salomao Waisman, Bluma Waisman.Sima Lerner.Tema Rosenkrantz.Chawa Kuperman.Sara Lerer.Shaul Rogovsky. Rachel Kogan.Rosa Shmelshtain.Samuel Oksman.Bernardo Waisman.Berl Tsukerman.Benjamin RaicherPortuguêsA mazkirut do snif (com nomes e cargos); As atividades realizadas no snif e no movimento em geral. As kvutzot existentes no snif. O Chug Nomes e cargos dos Menahalim.Problema da falta sede. Machhleket Hachinuch; Programs para todo grupo.Machleket Hakranot.   Snif Santos018_01_0063
58Abraham Hatzamri (Mosca)messilateinu15/04/1948Alon. ItonPortuguês1o. de maio;pessach;campanha da arvore;palavras cruzadas.   snif santo andres011_06_0005
844Abraham Hatzamri (Mosca)bamishmar-no. 4 (2)15Alon. Itonmiguel e mayer(kvutzat achava)suzana,henri e a.(k.alia)abram,dines e simao(k.palmach),berl katzanelson,david ben-gurion.Portuguêsartigos sobre a hachshara,informes sobre o movimento,sobre o seminario,secao de contos,secao humoistica.   slogans sobre a hachashara011_09_0002
6438Rubens MauFontes de Hasbará01/01/Publicação/folhetoPortuguês   sites úteis para conhecer melhor os fatos e estar sempre preparado para esclarecer dúvidas a respeito do povo judeu, da religião e das tradições, além da relação com Israel, e da situação política do Estado judeuFI0017_COM_MD_P1_24
6463Rubens MauIV Habodance 01/11/1997Publicação/folhetoPortuguês   show de dançasFI0017_COM_PB_R16_07
6464Rubens MauV Habodance01/01/1998Publicação/folhetoPortuguês   show de dançasFI0017_COM_PB_R16_08
6465Rubens MauVI Habodance17/10/19999Publicação/folhetoPortuguês   show de dançasFI0017_COM_PB_R16_09
6466Rubens MauVII Habodance15/10/20007Publicação/folhetoPortuguês   show de dançasFI0017_COM_PB_R16_10
6467Rubens MauVIII Habodance11/11/20017Publicação/folhetoPortuguês   show de dançasFI0017_COM_PB_R16_11
6468Rubens Mau9o Habodance03/11/20029Publicação/folhetoPortuguês   show de dançasFI0017_COM_PB_R16_12
4032Benjamin OronKibutz Ein Dorot - carátula 01/01/00001relatórioPortuguêsCarátula do Livro de Atas   sem documentos016_01_0001
6051Jayme Zimerman (Zamir)Prorosta de takanon entre a tnua e os dois mehakim01/01/1contrato;notaPortuguêsUma folha borrador, sem data, propondo um adendo ao takanon do movimento relacionado ao novo meshek tnuati ( Erez) e as relações e compromissos entra o meshek anterior ( Bror Chail) e o movimento brasileiro. Propoem a criação de uma vaadat tnua conjunta entre os dois meshakim e de acordo as possibilidades e necessidades o meshek vatik deverá ajudar o novo meshek.   Sem data. Presumo que seje entre 1957 a 1958020_08_0024
Page: 1 2 3 4 5 6 ... 123 124 125 126 127 128 
Custom Tables Plugin 05a1a29bdcae7b12229e651a9fd48b11

Divulgue a mensagem

1 comentário em “Documentos classificados”

Deixe um comentário