Documentos classificados

Clique no número id na coluna da esquerda para ver detalhes. Clicando no número de código do documento na coluna da direita apresentará o documento.

Exact searchidClassificado por sort downsort upTítulo do documento sort downsort upData do documento sort downsort upNúmero de páginas sort downsort upEssencia do documento sort downsort uppessoas_mencionadas sort downsort upIdioma sort downsort upAssuntos essenciais sort downsort upObservaçoes sort downsort upver PDF sort downsort up
4010Benjamin OronComunismo e Sionismo do "Hashomer Hatzair"05/02/195313memorandoס.ש. יריבyidish וועגן דעם קאמוניזם און דעם ציוניזם פון ״השומר צעיר״ - פארייניקונג פון אלוועלטלעכן יידישן סאציאליסטישן ארבעטער פארבונד פועלי ציון   ״איחוד״ - ברית הפועלים העברית הסוציאליסטית העולמית פועלי ציון ומפלגת העבודה הציונית העולמית023_10_0007
3707Benjamin OronInstituto de Preparação de Shlichim01/10/19605cartaנחמן פלבלhebraicoמכתב מהמכון להכשרת שליחים לברור-חיל המודיע על התחלת הלימודים של מחזור ב׳, שימשכו 7 חודשים. תכנית הלימודים כוללת השכלה כללית, השכלה תנועתית, חוגים, לימוד שפה, טיולים, סימפוזיונים   תאריך משוער, מאחר שלא מופיע במסמך009_05_0005
4145Benjamin OronCurso para Shlichim - Segundo ciclo01/11/19601cartahebraicoחוזר מהנהלת המכון להכשרת שליחים בדבר התחלת הלימודים של מחזור ב׳ שימשכו 7 חודשים: השכלה כללית, השכלה תנועתית, לימוד שפה, חוגים, טיולים וסמפוזיונים   תאריך משוער021_07_0041
3693Benjamin OronMapa dos shlichim no mundo01/01/19612listaשמות של 38 שליחים. בברזיל מוזכרים שמואל קריב, דוד אבנרי, בצלאל ישראליhebraicoמסמך של המזכירות העולמית המפרט את שליחי התנועה ב- 16 מדינות   תאריך המסמך משוער, כי הוא לא נרשם במקור006_13_0007
3954Benjamin OronDapim Lamadrich - carátula01/10/19561Alon. Itonhebraicoעטיפה של החוברת ״דפים למדריך״   ללא תוכן נוסף010_05_0001
3683Benjamin OronAtas de reuniões da Mazkirut Olamit Peilá e Hanhagá Olamit01/09/196515protocoloשמואל חצור, מנוחה קריינס, אליעזר בן-רפאל, חיים גופר, ישראל אבידור, משה זלצמן, אפרים בריח, יעקב בראודה, רפי שלף, הנרי ניר, שלום נמלי, אריה ברנפלדhebraicoפרטיכל של ישיבות המזכירות הפעילה בחודשי אפריל-מאי-יוני 1965,וישיבות ההנהגה עליונה והמזכירות הפעילה ביולי-אוגוסט 1965,הכולל סדר היום וההחלטות של כל ישיבה בנפרדו   כולל שני מסמכים נפרדים006_13_0017
3704Benjamin OronDossiê para o Madrich-Israel e os árabes01/09/195814Alon. Itonhebraicoתיק למדריך בנושא ישראל וערבים. סקירה על הסכסוך להעברה ב-2-3 פעולות. מחבר המסמך ממליץ להכין ״משפט״ על הסוגייה במסגרת הקן או במסגרת אזורית. המסמך כולל כתב אישום ונימוקי הסנגוריה והקטגוריה כבסיס לדיוני ״המשפט״   התאריך משוער כי אינו מופיעה במסמך. מניחים שהמדובר בפרסום של המזכירות העולמית009_05_0002
4224Benjamin OronCarta de Shlichim em Ein Dorot á Bror-Chail - דווח של השליחים בעין דורות למזכירות ברור-חיל31/05/19583cartaמרדכי חיצ׳יק, חנה חיצ׳יק, ד״ר בנשלום, אמיתי, שטיינבאום, כהן, משפחת ריטבוhebraicoדווח של מרדכי וחנה חיצ׳יק למזכירות ברור-חיל על פעולתם אחר חודשיים וחצי בברזיל: התנועה הגדולה בברזיל, 1200 חברים, 6 סניפים, פעולה בקרב סטודנטים, מסגרת חינוכית כמעט עצמאית, בעיות בממון שליחים והוצאות תפעול. בהכשרה עובדים במרץ בחודשים האחרונים בענפי חקלאות שונים, הכנה לעליה, הוראת שפשה. מכתב מצורף של מרדכי בענין רישום הורים ועלית משפחות צעירות   העתק המכתב נשלח לסוכנות היהודית, הנהגה עליונה וועדת התנועה017_04_0010
3523Benjamin OronSituação na Tunisia06/03/19625Carta dirigida a Mazkirut Olamit transcrevendo relatórios sobre a situação geral na Tunisia, da comunidade judaica e movimentos juvenis, no contexto da planificação de trabalho e eventual envio de shlichimאפרים בריח, אברהם ברזיליhebraicoלאחר מאורעות בירזטה ופרשות בהן היו מעורבים סוחרים יהודים, עליהם הוטלו קנסות כבדים, התחושה ברחוב היהודי היא כי יציאת היהודים מתוניסיה היא רק שאלה של עיתוי. לפי החוקים החדשים הגישו תנועות הנוער את תקנון והרכב ארגוניהן לשלטונות ולא קיבלו רישיון להמשיך בפעולותיהן. בארץ נערכו דיונים על כדאיות שיגורם של 5-6 שליחי תנועות נוער, האמורים לעבוד בתנאי מחתרת. בתחילת 1962 יציאת היהודים מתעכבת בגלל הגבלות בהוצאת הון והקפאת רכושם של העוזבים. איחוד הסטודנטים היהודים פורק לפי צו מגבוה   הדו״ח סווג כסודי006_12_0012
3700Benjamin OronPrograma Educativo-Marxismo e Socialismo Construtivo01/01/195472Alon- Publicação para madrichimhebraicoחוברת ״למדריך״ שהוציאה לאור המזכירות הארצית בנושא ״מרכסיזם וֹסוציאליזם קונסטרוטיבי בחינוך בתנועה״. מחבר המסמך מבהיר שהשאלה המעסיקה אותו היא בראש ובראשונה חינוכית ולא דווקא שאלה של השקפת עולם פילוסופית. בהמשך הוא מפתח ראשי פרקים ל-37 שיחות בהיבטים השונים של הנושא   אין תאריך על המסמך. התאריך משוער. כן לא ברור מעמוד השער של החוברת באיזו מזכירות ארצית המדובר009_08_0001
6542Sergio Szuster (Buju)La realidad Comunitária Judia de nuestros dias y el Movimiento Sionista - Peligros y desafíos01/12/196420artigoIehuda I. ShapiroespanholReferencia a alguns aspectos básicos da vida contemporânea espiritual e cultural das comunidades judaicas do Canadá, Estados Unidos e Europa Ocidental.   Zvi LurieFI0017_COM_PB_L4_18
6563Sergio Szuster (Buju)Ecos - Sobre Eficiência Ecônomica e o Kibutz01/01/2Publicação/folhetoElaborado pelo Centro de Estudos sobre o kibutz em lingua estrangeira - Ramat EfalPortuguêsAborda o nível de eficiência das atividades econômicas do kibutz.   Yosef Griden - Kibutz Kfar BlumFI0017_MJU_A7_081
2852Abraham Hatzamri (Mosca)Estatutos da Organizacao Latinoamericana em Israel24/12/19614EstatutoshebraicoDas finalidades. Dos membros. Mensalidades. Expulsao de membros. Direcao da Organizacao. Do Conselho. Do kinus artzi. Numero legal para as reunioes. Os comunicados para as reunioes e para o kinus. O Comite de Controle. Das filiais. Das organizacoes. As Lishkot regionais. Das propriedades. As quantias de ajuda. O Fundo de emprestimos. A representacao da Organizacao. Mudanca de estatutos. Da dissolucao e extincao da Organizacao.   versao semelhante esta nio documento 23_08_0011023_08_0006
3470Benjamin OronSeminário chinuchi - copia01/01/00001cartaPortuguêsDocumento repetido   Ver documento 012_05_0054012_05_0055
4167Benjamin OronAtividades no Brasil e América do Sul17/09/19612cartaמסמך כפול - ראה 021_07_0019hebraicoמסמך כפול - ראה 021_07_0019   Ver 021_07_020021_07_0020
3960Benjamin Oron"Haboné" - boletim - carátula01/11/197332Alon. ItonPortuguêsCarátula do boletim. Segue reprodução da Vanguarda Juvenil, classificada na caixa 014   Ver 014_09_0001011_11_0001
4013Benjamin OronII Veidá Artzit - VI Kinus Artzi - Temário16/12/195260memorandoPortuguêsDocumento já classificado anteriormente - Ver 007_01_0007   Ver 007_01_0007008_02_0001
2941Abraham Hatzamri (Mosca)Carta do Guil Shamir para o Eviatar Breg,da vaadat koach-adam do Ichud Hakvutzot Vehakibutzim27/11/19622cartahebraicoResumo sobre a hashlama brasileira em Erez. Como resposta a vossa carta do dia 21 passado,chegamos a algumas conclusoes praticas que trazemos a vosso conhecimento. Decidimos encarregar a um grupo de chaverim de Bror Chail a acao pratica de salvar o maximo de chaverim da hahslama brasileira em Erez para que contunem na vida kibutziana. Nesse sentido orientamos tambem aos nossos shlichim no Brasil e Bror Chail devera continuar a ser o centro ativo do movimento brasileiro. Nao concordamos com a decisao dos chaverimde Erez de nao permitir no kibutz o contato nosso com os chaverim brasileiros. Nessa fase em que eles estao de tomar alguma decisao,inclusive a possibilidade de abandonar o pais, nos devemos tratar de evitar tal atitude. A mazkirut do Ichud Habonim fara o que pode para cumprir a sua missao no contato com os brasileiros em Erez e tambem com os do garin que ainda estao no Brasil.   veja o mesmo documento sem papel timbrado em 022_10_38022_10_0033
6854Sergio Szuster (Buju)Iton Mishelanu (No. 2)01/01/19897Alon. ItonPortuguêsIton do snif Belo Horizonte. Destaque: artigo sobre "Pessach", e a bogueret Ilana Polakiewicz conta sua experiência no shnat hachshará.   Vaadat Itonut Habonim Dror Snif Belo Horizonte FI0017_COM_PB_B6_056
6855Sergio Szuster (Buju)Iton Mishelanu (No. 4)01/01/199110Alon. ItonPortuguêsIton do snif Belo Horizonte. Série de artigos.   Vaadat Itonut Habonim Dror Snif Belo Horizonte FI0017_COM_PB_B6_057
6856Sergio Szuster (Buju)Iton Mishelanu (No. 1)01/01/198820Alon. ItonIsaac Waisberg, Isak S. Zagury, Paulo Dicker, Dani, Charles, Beto, Flavio e Marcia.PortuguêsIton MIshelanu numero 1 - Snif Belo Horizonte. Destaque para os artigos: "A familia e o Estado", "O estado de Israel visto por Golda Meir", "Ideias e Ideais" e "O Relógio".   Vaadat Itonut Habonim Dror Snif Belo Horizonte FI0017_COM_PB_B6_058
6857Sergio Szuster (Buju)Iton Mishelanu (No. 3)01/01/199110Alon. ItonPortuguêsDestaques para os artigos: A assembleia dos coelhos", O Rei e o Lenhador" e "Um Doido".   Vaadat Itonut Habonim Dror Snif Belo Horizonte FI0017_COM_PB_B6_059
6885Sergio Szuster (Buju)Semanário Shavuon (No.21)28/09/19662Alon. ItonPortuguêsDescrição das atividades da semana do snif e artigo especial sobre a festa de Sucot.   Vaadat Itonut - Ichud Habonim Snif Porto Alegre. FI0017_COM_PB_B6_088
6886Sergio Szuster (Buju)Semanário Shavuon (No.23)15/10/19661Alon. ItonPortuguêsQuadro de atividades do snif, destaque para a Ichudiada.    Vaadat Itonut - Ichud Habonim Snif Porto Alegre. FI0017_COM_PB_B6_089
6887Sergio Szuster (Buju)Semanário Shavuon (No.25)28/10/19662Alon. ItonPortuguêsArtigo sobre os premios Nobel de Literatura desse ano: dois judeus (Iossef Agnon e Nelly Sachs).   Vaadat Itonut - Ichud Habonim Snif Porto Alegre. FI0017_COM_PB_B6_090
6888Sergio Szuster (Buju)Semanário Shavuon (No.27)10/11/19661Alon. ItonPortuguêsPrincipais atividades da semana, aniversariantes e aviso de machané.   Vaadat Itonut - Ichud Habonim Snif Porto Alegre. FI0017_COM_PB_B6_091
6889Sergio Szuster (Buju)Semanário Shavuon (No.28)18/11/19661Alon. ItonPortuguêsDestaque para o juri simulado e kabalat shabat no Centro Israelita de Porto alegre.   Vaadat Itonut - Ichud Habonim Snif Porto Alegre. FI0017_COM_PB_B6_092
6890Sergio Szuster (Buju)Semanário Shavuon (No.29)25/11/19661Alon. ItonPortuguêsDestaque para o sucesso das atividade esportiva e shabat da ultima semana. E o editor pede que as kvutzot avisem sobre suas atividades.   Vaadat Itonut - Ichud Habonim Snif Porto Alegre. FI0017_COM_PB_B6_093
6891Sergio Szuster (Buju)Semanário Shavuon (No.30)02/12/19662Alon. ItonPortuguêsNessa edição, O shavuon faz uma restrospectiva das atividades deste ano.    Vaadat Itonut - Ichud Habonim Snif Porto Alegre. FI0017_COM_PB_B6_094
6892Sergio Szuster (Buju)Semanário Shavuon (No.87)15/03/19682Alon. ItonPortuguêsNesta edição, destaque para a festa de Purim.   Vaadat Itonut - Ichud Habonim Snif Porto Alegre. FI0017_COM_PB_B6_095
6893Sergio Szuster (Buju)Semanário Shavuon (No.94)03/05/19682Alon. ItonPortuguêsResumo das principais atividades do snif.   Vaadat Itonut - Ichud Habonim Snif Porto Alegre. FI0017_COM_PB_B6_096
6894Sergio Szuster (Buju)Semanário Shavuon (No.94)03/05/19682Alon. ItonPortuguêsDescrição das atividades e especial sobre Yom Haatzmaut (os 20 anos do Estado de Israel).   Vaadat Itonut - Ichud Habonim Snif Porto Alegre. FI0017_COM_PB_B6_097
6895Sergio Szuster (Buju)Semanário Shavuon (No.93)26/04/19682Alon. ItonPortuguêsEspecial sobre a memória dos homens e mulheres que combateram e morreram no levante do gueto de Varsóvia.   Vaadat Itonut - Ichud Habonim Snif Porto Alegre. FI0017_COM_PB_B6_098
6896Sergio Szuster (Buju)Semanário Shavuon (No.96)24/05/19682Alon. ItonPortuguêsInforme das kvutzot, anuncio do Kabalat Shabat e pedido para usarem o tilboshet.   Vaadat Itonut - Ichud Habonim Snif Porto Alegre. FI0017_COM_PB_B6_099
6897Sergio Szuster (Buju)Semanário Shavuon (No.99)07/06/19682Alon. ItonPortuguêsEspecial sobre a Guerra dos Seis dias.    Vaadat Itonut - Ichud Habonim Snif Porto Alegre. FI0017_COM_PB_B6_100
6898Sergio Szuster (Buju)Semanário Shavuon (No.100)13/06/19685Alon. ItonPortuguêsEspecial em comemoração a céntésima edição do Shavuon. Histórico com reprodução da primeira edição de junho de 1965.   Vaadat Itonut - Ichud Habonim Snif Porto Alegre. FI0017_COM_PB_B6_101
6899Sergio Szuster (Buju)Semanário Shavuon (No.101)21/06/19682Alon. ItonPortuguêsComentários sobre as principais atividades do snif e avisos importantes.   Vaadat Itonut - Ichud Habonim Snif Porto Alegre. FI0017_COM_PB_B6_102
6900Sergio Szuster (Buju)Semanário Shavuon (No.100)28/06/19683Alon. ItonPortuguêsArtigo com explicação do funcionamento de cada vaadá.   Vaadat Itonut - Ichud Habonim Snif Porto Alegre. FI0017_COM_PB_B6_103
6901Sergio Szuster (Buju)Semanário Shavuon (No.103)05/06/19683Alon. ItonPortuguêsDivulgação das principais atividades e de Ginkana e messibá.    Vaadat Itonut - Ichud Habonim Snif Porto Alegre. FI0017_COM_PB_B6_104
6902Sergio Szuster (Buju)Semanário Shavuon (No.102)16/08/19683Alon. ItonPortuguêsArtigo sore a morte de Martin Luther King e a floresta plantada em sua homenagem em Israel.    Vaadat Itonut - Ichud Habonim Snif Porto Alegre. FI0017_COM_PB_B6_105
6903Sergio Szuster (Buju)Semanário Shavuon (No.108)05/09/19683Alon. ItonPortuguêsNesta edição, um Horóscopo bem humorado.    Vaadat Itonut - Ichud Habonim Snif Porto Alegre. FI0017_COM_PB_B6_106
6904Sergio Szuster (Buju)Semanário Shavuon (No.109)15/09/19683Alon. ItonPortuguêsNesta edição: comentários, atividades, lista de filmes da semana e brincadeiras.   Vaadat Itonut - Ichud Habonim Snif Porto Alegre. FI0017_COM_PB_B6_107
6905Sergio Szuster (Buju)Semanário Shavuon (No.113)01/10/19683Alon. ItonPortuguêsDedicado ao Chodesh Hatnuá (comemoração dos 23 anos de Ichud Habonim no Brasil)   Vaadat Itonut - Ichud Habonim Snif Porto Alegre. FI0017_COM_PB_B6_108
6906Sergio Szuster (Buju)Semanário Shavuon (No.114)18/10/19683Alon. ItonPortuguêsComentário das atividades dos chanichim durante a semana.    Vaadat Itonut - Ichud Habonim Snif Porto Alegre. FI0017_COM_PB_B6_109
6907Sergio Szuster (Buju)Semanário Shavuon (No.117)01/11/19683Alon. ItonPortuguêsComentários sobre o Congresso da Juventude Judaica, Shnat Hachshará, curiosidades do snif e jogos.    Vaadat Itonut - Ichud Habonim Snif Porto Alegre. FI0017_COM_PB_B6_110
6908Sergio Szuster (Buju)Semanário Shavuon (No.117)01/11/19683Alon. ItonPortuguêsEnsaio geral da messiba e artigo especial: "A viagem especial de um tzofé argentino".   Vaadat Itonut - Ichud Habonim Snif Porto Alegre. FI0017_COM_PB_B6_111
6909Sergio Szuster (Buju)Semanário Shavuon (No.121)01/01/19694Alon. ItonPortuguêsEdiçaõ especial dedicada a festa de Purim. Artigo:"O que aconteceu com os chapéus de Purim ".   Vaadat Itonut - Ichud Habonim Snif Porto Alegre. FI0017_COM_PB_B6_112
6910Sergio Szuster (Buju)Semanário Shavuon (No.122)21/03/19693Alon. ItonPortuguêsEdição especial da festa de Pessach. Artigo: "Um relato" sobre a festa de Pessach."   Vaadat Itonut - Ichud Habonim Snif Porto Alegre. FI0017_COM_PB_B6_113
6911Sergio Szuster (Buju)Semanário Shavuon (No.127)25/03/19693Alon. ItonPortuguêsEdição especial de Yom Haatzmaut.   Vaadat Itonut - Ichud Habonim Snif Porto Alegre. FI0017_COM_PB_B6_114
6912Sergio Szuster (Buju)Semanário Shavuon (No.135)11/04/19694Alon. ItonPortuguêsArtigo sobre o gueto de Varsóvia e uma nota sobre o falecimento de um chaver da tnuá.   Vaadat Itonut - Ichud Habonim Snif Porto Alegre. FI0017_COM_PB_B6_115
Page: 1 2 3 4 5 6 ... 132 133 134 135 136 137 
Custom Tables Plugin 05a1a29bdcae7b12229e651a9fd48b11

Divulgue a mensagem

1 thought on “Documentos classificados”

Leave a Comment