Documentos classificados

Clique no número id na coluna da esquerda para ver detalhes. Clicando no número de código do documento na coluna da direita apresentará o documento.

idClassificado por sort downsort upTítulo do documento sort downsort upData do documento sort downsort upNúmero de páginas sort downsort upEssencia do documento sort downsort uppessoas_mencionadas sort downsort upIdioma sort downsort upAssuntos essenciais sort downsort upObservaçoes sort downsort upver PDF sort downsort up
3697Benjamin OronComissão Preparatória da Segunda Veidá Mundial02/06/19646memorandohebraicoחומר רקע וראשי פרקים לדיון שהוכנו על ידי הועדה המכינה של הועידה העולמית השניה בנושא ״דרכה הרעיונית והחינוכית של התנועה״. פרקים עיקריים: מצב הנוער, גישה לבעיות העם היהודי, התנועה ובעיות החברה, מקומו של הקיבוץ, הדרך החינוכית   006_13_0003
3696Benjamin OronComissão Preparatória da Segunda Veidá Mundial02/06/196419memorandoיחיאל ששוןhebraicoחומר רקע וראשי פרקים לדיון בתנועה שהועלו בישיבת הועדה המכינה לועידה העולמית השניה. שני הנושאים העיקריים שנדונו : סוגית הלימודים הגבוהים ומצב ההכשרות במדינות השונות. המצב בברזיל מתואר כחלק מהמשבר הפוקד את השכבה הבוגרת, המתבטא בין היתר בעזיבת התנועה וקשיים בפתיחתה מחדש של ההכשרה   006_13_0004
3820Benjamin OronPublicação: Cultura urbana e cultura rural16/07/195624memorandoבקטעי המקורות: א.ד. גורדון, ז׳ ז׳ורס, מתתיהו שלםhebraicoחומר לשיחות במחנה עבודה בנשא:״תרבות העיר וכפר״: תרבות מהי?, העיר, הכפר, התרבות בארץ, הקבוצה בארץ, קטעי מקורות   009_04_0002
3819Benjamin OronReflexões e orientação do Programa educativo01/09/195631memorandoראובן כהנאhebraicoחומר למחשבה - קו וכוון תכנית הדרכה: מבוא לתכנית הדרכה, לכוון תכנית הדרכה, שיטת תכנית הדרכה, קו תכנית הדרכה לכיתות ה׳-ח׳, ראשי פרקים לבנית תכנית והעברתה, תכנית הדרכה לגילים ט׳-יב׳   009_04_0001
3536Benjamin OronIdioma Hebraico para Olim31/08/19601Circular da Mazkirut Olamit aos kibutzim(Bror-Chail incluido) a respeito de seminários para a aprendizagem do idioma hebraico para Olim.אברהם שינפלדhebraicoחוזר של המזכירות העולמית לקיבוצי האיחוד, בצירוף החוזר שנתקבל ממחלקת הנוער והחלוץ, בעניין סמינרים ללימוד עברית לעולים. הקיבוצים מתבקשים להעביר בהקדם רשימת מועמדים על מנת להבטיח מספר גדול  של מקומות   006_12_0023
4129Benjamin OronMembros dos Kibutzim do Ichud - shlichut no exterior01/01/000014circularאברהם שנפלדת אפרים בריחhebraicoחוזר של המזכירות העולמית והמחלקה לחו״ל של אחוד הקבוצות והקיבוצים, המפרט נוהלים כוללים בדבר יציאת חברי משקים לשליחות בחו״ל: טיפול בשליח היוצא, הוראות לשליחים לקראת יציאה לחו״ל, נספח להסכם השליחות   021_08_0016
4144Benjamin OronCursos de hebraico - Olim-chalutzim04/09/19621cartaדוד דניאלhebraicoחוזר של המזכירות העולמית המבקש ממזכירות המשקים להעביר באמצעותה את רשימת החברים המתעתדים להשתתף בקורסים לעברית לעולים-חלוצים, המאורגן על ידי המחלקה לנוער והחלוץ   021_07_0042
3818Benjamin OronSeminario para membros escolhidos nos garinim22/09/19571cartaי. הלר, מ. נסיהו, יחנן פרס, אליאב, אביתר ברג, אזניה, אלי שבידhebraicoחוזר של איחוד הקבוצות והקיבוצים המבקש ממדריכי הגרעינים לשגר חמישה עד עשרה חברים הפעילים בקבוצותיהם על מנת שישתתפו בסמינר עיוני. תכנית הסמינר: משנתו של ברל, מדע וחברה, כלכלה, מפלגות בישראל, הנוער הישראלי בפי שמשתקף בספרות הצעירה, פיתוח חקלאות בנגב   009_03_0017
4145Benjamin OronCurso para Shlichim - Segundo ciclo01/11/19601cartahebraicoחוזר מהנהלת המכון להכשרת שליחים בדבר התחלת הלימודים של מחזור ב׳ שימשכו 7 חודשים: השכלה כללית, השכלה תנועתית, לימוד שפה, חוגים, טיולים וסמפוזיונים   תאריך משוער021_07_0041
4158Benjamin OronSeminário para Garinei Aliá 23/02/1960cartaאפרים בריחhebraicoחוזר מהמזכירות העולמית למזכירות ברור-חיל בדבר ארגון סמינר לגרעיני הכשרה ולגרעינים שסיימו את הכשרתם וטרם השתתפו בסמינר תנועתי   021_07_0027
4141Benjamin OronSeminário para Bogrim do Movimento02/02/1961cartaאברהם שנפלדhebraicoחוזר מהמזכירות העולמית לברור-חיל המודיע על הכוונה לקיים סמינר לבוגרי התנועה, אשר עלו לאחרונה לישראל. הקיבוץ מתבקש להעביר פרטים של המועמדים הפוטנציאליים   021_08_0005
3515Benjamin OronMazkirut Olamit-Vaadat Minuiim02/12/19635Protocolo da reunião da Comissão de Nomeações da Secretaria Mundial do Ichud Habonim, realizada em 01/12/1963המסמך כולל רשימה של כ-100 איש, חברי הועדות. מברור-חיל מוזכרים: אפרים בריח, בנימין רויזמן, לוי גורביץ, אהרון קרמר, משה בנטקובסקי, אמיר פלוט, צבי חזן,hebraicoחובת ועדת המינויים לבדוק את ההרכב האישי של שמזכירות, להציע חלופות ולשמור על עקרונות הרכב מוסדותיה. הוחלט על הקמת 8 ועדות יועוץ ליד המזכירות(ברזיל, ארגנטינה-אורוגואי-צ׳ילה, ארה׳ב וקנדה, אוסטרליה וניו זילנד, אנגליה, דרום אפריקה, צרפת וצפון אפריקה, מרכז אירופה). מלבד הרכב ועדות היעוץ נקבע גם הרכב ועדת הכספים וועדת השליחות   006_12_0004
3700Benjamin OronPrograma Educativo-Marxismo e Socialismo Construtivo01/01/195472Alon- Publicação para madrichimhebraicoחוברת ״למדריך״ שהוציאה לאור המזכירות הארצית בנושא ״מרכסיזם וֹסוציאליזם קונסטרוטיבי בחינוך בתנועה״. מחבר המסמך מבהיר שהשאלה המעסיקה אותו היא בראש ובראשונה חינוכית ולא דווקא שאלה של השקפת עולם פילוסופית. בהמשך הוא מפתח ראשי פרקים ל-37 שיחות בהיבטים השונים של הנושא   אין תאריך על המסמך. התאריך משוער. כן לא ברור מעמוד השער של החוברת באיזו מזכירות ארצית המדובר009_08_0001
4011Benjamin OronComunidades Judaicas na América Latina01/04/196051Alon. Itonמשה קיטרון, בנימין רינסקיhebraicoחוברת על הישוב היהודית באמריקה הלטינית, בהוצאת ההנהלה הישראלית של הקונגרס היהודי העולמי. חלק ראשון: הישוב היהודי באמריקה הלטינית מאת משה קיטרון. חלק שני: הישוב היהודי בארגנטינה מאת בנימין רינסקי    023_10_0002
4154Benjamin OronSituação da Kvutzá Hadassa-Guezer24/07/19611cartaאפרים בריח, חיים גבתי, חיים חרסhebraicoזימון לישיבת הפלוגה המקובצת לדיון על המצב בגזר ותפקידה של הפלוגה   021_07_0031
3838Benjamin OronHistoria do Movimento Obreiro em Israel01/01/195533Alon. Itonבמקורות וחומר קריאה: משה הס, נחמן סירקין, בר בורוכוב, א.ד. גורדון, ברנר, אהרונוביץ, א. יפה, בן-צבי, בן גוריון, א. זייד, כצנלסון, רחל, ב. אזניה,טבנקיןhebraicoהתכנית בנויה ל-100 פעולות עבור מסגרת לימודית סמינריונית ממשוכת: תנועת הפועלים בארץ, התהוות, גיבוש התנועה, דרך התנועה, אחריות לציוניות ולישוב, ימי השואה ומערכה על הקמת המדינה העברית, המאבק ומלחמת השחרור, תנועת הפועלים בבנין המדינה, דרך מפ״ם במדינה, מה צריכה להיות דרכה של התנועה במדינה, ויכוח על דרך התנועה, ועידת ההסתדרות,   012_03_0003
3627Benjamin OronCandidatos a Bror-Chail18/04/19621Carta do Mazkir de Bror-Chail a Amir Pluth - candidatos ao kibutzאמיר פלוט, דב צמיר, פאולו מוסקוביץ, משה קץ, משפ׳ אלבלינק, משפ׳ אפלזיס, משפ׳ בלומנטל, משפ׳ ז׳נטילה, דב אינסמן, יוסף אריהhebraicoהתייחסות למועמדים האמורים לעלות ולהקלט בקיבוץ, קופת ברור-חיל בברזיל, אירוח מבקרים   025_02_0054
3630Benjamin OronBror-Chail - candidatos e fundo08/05/19622Carta de Amir Pluth ao Mazkir de Bror-Chail - candidatos e fundo no Brasilדב צמיר, אמיר פלוט, דב אינסמן, משפ׳ אלבלינק, משפ׳ ארונוביץ, פאולו מושקוביץ, משה קץ,hebraicoהתייחסות לחוסר תשובה או תשובה לא מספקת לגבי המועמדים להקלט בקיבוץ. דווח על העברת כספים מהקרן בברזיל   025_02_0057
3616Benjamin OronBrasil-Bror Chail- assuntos pend30/10/1961 - 20/11/19612Troca de cartas entre Amir Pluth e o Mazkir de Bror-Chail sobre assuntos pendentesדב צמיר, אמיר פלוט, דב אינסמן, בנשלום, אגסי, תמוז, דובקין, רות וינר, פאולו מוסקוביץ, משה כץhebraicoהשליח בברזיל מתייחס להלך הרוח במוסדות עליית הנוער בארץ, למשפחות ובודדים האמורים לעלות לברור-חיל, היחסים העכורים עם גזברות האזורית בדרום אמריקה, שליחות דב אינסמן. מזכיר ברור-חיל מתייחס בתשובתו לנושאים שהועלו במכתב   025_02_0043
4116Benjamin OronPrograma para seminário de shlichim 01/01/0000memorando אהרון ידלין, דינור, קופילביץ, ד״ר מיכאליס, שלו, שלפ.,ד״ר דורון, רפפורט, בן-ציון תומר, מנור, נסיהו, נתן מירובסקי, צבי בטשא, ביטמן, אפרים הלוי, שלב, אלי שביד, דוד כהן, אורי טל, מיכאל לוטן, ישראל אבידור, קיטרון, ד״ר אורמיאן, דב צמיר, ברוך אייל, נחמן פלבל, ראובן כהנה, ספיוק, שאול רוזנפלד, מוריס, תלמן בן-צבי hebraicoהשכלה כללית-אידיאולוגיה, היסטוריה חברתית חדשה, ארץ ישראל, ספרות כללית, תנועת הפועלים בארץ ובעולם, המזרח התיכון, יהדות, ציונות, הגולה, השכלה תנועתית, חוגים, מחנאות   020_11_0003
4656Benjamin OronEsquema de seminário ideologico - קווים לתכנית של סמינר אידיאולוגי01/01/00004memorandohebraicoהשכלה כללית, השכלה יהודית, לימודי תנועה, שפות, דידקטיקה-חינוך-הדרכה, מזרח התיכון ואפריקה, מדיניות חוץ ובטחון, ספרות עברית וכללית   016_04_0037
3745Benjamin OronEducação Sexual-Discussão01/01/195528relatórioאברהם אדרת, יונינה תלמון, אמי הורוביץ,hebraicoהשאלה המכרעת היא אם ניתן לצאת מהדיון עם תכנית עבודה ברורה למדריכים   009_02_0002
3521Benjamin OronReunião da Mazkirut Olamit -02/04/19621Lista de convidados a reuniao da Mazkirut Olamit em 02/04/1962מברור חיל מוזכרים: א. שיינפלד ואריה אזולאיhebraicoהרשימה כוללת 64 שמות של חברי קיבוצי האיחוד המוזמנים לישיבת המזכירות העולמית   006_12_0010
3744Benjamin OronEducação Sexual17/05/195620memorandoאמי הורביץhebraicoהרצאה על החינוך המיני בשכבה הבוגרת: הבטים ביולוגיים, פסיכולוגים וחברתיים   009_02_0001
4770Benjamin OronConferência - Instituições de liderança do povo - מוסדות ההנהגה של העם לפי משנת חז״ל01/01/00009artigohebraicoהרצאה לפעולה שלישית בהשקפות היהדות הרבנית על ארגון החיים החברתיים    009_07_0013
4775Benjamin OronConferência sobre princípios sociais da comunidade judaica - העקרונות החברתיים של הקהילה היהודית01/01/00009artigohebraicoהרצאה לפעולה חמישית בתרבות העם היהודי בנושא העקרונות החברתיים של הקהילה   009_07_0017
3606Benjamin OronBror-Chail - Brasil28/12/19603Cartas da mazkirut de Bror-Chail a shlichim no Brasil: problemas pessoais, mobilização de recursos, candidatos a Bror-Chailיוחנן דר, מקס קיאנובסקי, בובי, אמיר פלוט, דב אינסמן, קריב, דב צמיר, חייצ׳יק, טירושקין, קורנבליט, יעקב רצקובסקי, אליאס ריטבו, חיים וחנה גדנקן, שמואל שוורץ, יוסף אריה, חנניה רפפורט, לרנר, מינדל שרייבר, ויקי, ישראל שטינבאום, אברבוך, זישה חייצ׳יק, שזן, אזולאי, בוריס וויסמן, דוד אולמנסקיhebraicoהקובץ כולל 3 מסמכים ממזכירות ברור-חיל. מכתב ראשון על בעיות במשפחתו של בובי בברזיל. מכתב שני הכולל רק 2 עמודים בתוך 3 עוסק במלווה לקיבוץ בברזיל, משפחות למשק, קליטת הורים, חברים בחופשה, התפתחויות במשק. מכתב שלישי עוסק בעליית הורה לקיבוץ   025_02_0033
3581Benjamin OronOrçamento Ichud Habonim Mundial00/00/009Memorando - proposta de orçamento para o Ichud Habonimhebraicoהצעת תקציב של המזכירות העולמית לשנת תשי״ט, הכוללת הוצאות מנהלה, כינוסים תנועתיים, מדריכים, הדרכה, פרסומים, סמינרים, ומקורות הממון הדרושים לשיגור 27 השליחים האמורים לצאת באותה שנה.   006_12_0071
4136Benjamin OronCaminhos ideológicos e educativos do Movimento01/07/196415memorandoאדם בן חנוךhebraicoהצעות נושאים לדיון של הועדה המתמדת להכנת הועידה העולמית השניה של איחוד הבונים: גישת התנועה לבעיות העם היהודי, בעיות החברה, הגשמה ועליה, מקומו של הקבוץ בחינוך התנועה, לימודים גבוהים-הכשרה- הגשמה, התנועה והציבוריות היהודית בגולה, מצב הנוער    021_08_0010
4139Benjamin OronInstitucoes do Movimento Mundial25/06/19643hebraicoהצעה של הועדה המכינה לועידה העולמית השניה בדבר תפקיד והרכב מוסדות התנועה העולמית: הועידה, מרכז התנועה, המזכירות העולמית, המזכירות הפעלה, מזכיר התנועה   021_08_0007
3841Benjamin OronFundamentos para uma concepção de mundo01/01/000011Alon. Itonhebraicoהצעה לתכנית פעולה בנושא ״יסודות להשקפת עולם״: האדם מהו?גיל ההתבגרות, אדם בעולם, אדם ואידאה, אדם בחברה, השקפת עולם ובעיות חיים, מקורות רוח, האדם במאה העשרים, יצר ויצירה, לקראת הגשמה. פרקי קריאה: תהילים, אגדות, מכתבי טאגורי, מתוך ״אבא גוריו״ לבלזק, ״כה אמר זרתוסטרה״ לניטשה   012_03_0006
3815Benjamin OronConferências sobre problemas de Israel01/01/00001memorandohebraicoהצעה לתכנית הרצאות בנושא בעיות המדינה: הרכב הישוב (עליות והתנגשות תרבויות ), בעיות ביטחון, בעיות כלכליות, בעיות תרבותיות (האם יש אמנות עברית   sem data009_03_0014
3828Benjamin OronDesenvolvimento da sociedade e as foças que atuam em seu interior01/01/194833Alon. Itonבציטוטים ובבליוגרפיה: טרוצקי, מ. בר, מרכס, אנגלס, פ.ג. ווקר, א. בוגדנוב, אוטו באור, קרופוטקין, ויקטור הוגו, אנטול פרנס, סטפן צויג, רוסו, ז׳ורה, איבסן, בקון, ברנר, בובר, קאוטסקי, הרצל, טולסטויhebraicoהצעה לפעולות בנושא: ״התפתחות החברה האנושית והכוחות הפועלים בה״: התפתחות העולם והחיים, עבדות, החברה הפאודלית, החברה הזעיר בורגנית, יסודות המשטר הקאפיטליסטי, מעמד הפועלים ומלחמתו, השאלה הלאומית   012_02_0002
3617Benjamin OronBror-Chail - visitas e aliá fami12/12/19611Carta do Mazir de Bror-Chail a Amir Pluth: visitas familiares ao Brasil e olim ao kibutzדב צמיר, אמיר פלוט, ניסים חביב, ציפורה פינגלרנט, זיוה שינפלד, טובה אברבך, יוסף אריהhebraicoהצטברות בעיות של חברי הקיבוץ הצריכים לנסוע לביקור הורים בברזיל ולהוריהם אין אפשרות לממן את הנסיעה. סיוע להורי חברים העומדים לעלות לקיבוץ   025_02_0044
3596Benjamin OronAliat Noar04/01/19612Carta dirigida a mazkirut de Bror-Chail a respeito da Aliat hanoarקלאודט גורודסקי, נלסון זלברשטיין, שמואל שוורץ, דב אינסמן, דב צמיר, אמיר פלוטhebraicoהנציג בברזיל מצרף העתק מכתב ששלח למחלקת עליית הנוער ומבקש תשומת לבה של מזכירות ברור-חיל  באשר לטיפול במועמדים לעלייה  ואלה שבדרך לישראל. מציג התלבטויות לגבי לתנאי החזקתו של השליח דב אינסמן   No mesmo documento aparece  parte de uma carta manuscrita datada 2 de maio 1953 em Afikim, que descreve as impressões do autor/a sobre os primeiros contatos com o Kibutz e Israel025_02_0024
4655Benjamin OronNotas: problemas do movimento - רישומים: פתרונות לבעיות התנועה 01/01/00006memorandohebraicoהנהגת התנועה, מכון למדריכים, הכשרה, לימודים, מועדונים, שליחים, תכניות הדרכה, ברזיל: תקבל אופי של תנועה כללית, מועדון, פעולות חינוכיות-תרבותיות, יצירת שכבה בוגרת רחבה, גיוס מוגבר של שליחים, מניעת הדרדרות לאפיק לא חלוצי, כדוגמת אנגליה, ארה״ב, למרחב בארגנטינה, ארגונים ״יקים״ בדרום אמריקה   016_04_0036
3568Benjamin OronGarin Aliah -Ramat Yochanan02/11/19601A Mazkirut Olamit solicita a Bror-Chail designar um membro que centralize a estada do garin aliah em Ramat Yochananחנן עולמי, אריאל גורסט, אפרים בריחhebraicoהמקשר של הגרעין המעורב הדרום אמריקאי ברמת יוחנן סיים את עבודתו. מזכירות ברור-חיל מתבקשת ע״י המזכירות העולמית לגייס חבר מרכזי שידריך את הגרעין. יוצא ברזיל יחזק את הקבוצה המיועדת לקיבוץ ארז   006_12_0058
3811Benjamin OronLivros recomendados para Madrichei Machon01/01/00004listahebraicoהמלצת ספרים למדריכי מכון בנושאי סוציאליזם, ציונות סוציאליסטית, ציונות, יהדות, הגנה ומלחמת השחרור, לשון עברית, ספרות, ידיעת הארץ, הדרכה, שירונים   sem data009_03_0010
3620Benjamin OronAliá a Bror-Chail09/05/19621Carta de Amir Pluth a Mazkirut de Bror-Chailאמיר פלוט, פרידה פייג, דוד פייגhebraicoהמלצה לקבל את פרידה פייג הרוצה לעלות לברור חיל   025_02_0047
3607Benjamin OronPedido - Aliah a Bror-Chail18/05/19612Carta de Amir Pluth a mazkirut de Bror-Chail recomendado autorizar pedido de aliah ao kibutzאמיר פלוט, משפחת קרינברג, דב, קריב, ישראל דינס, מויזס קנובלhebraicoהמלצה למזכירות הקיבוץ  לאשר את בקשתו של אדם שהופנה על ידי נשיא הואניפיקדה בריו לעלות לברור-חיל   025_02_0034
3522Benjamin OronCongresso Hebraico Mundial02/08/19621Carta da Mazkirut Olamit dirigida a Mazkirut de Bror-Chail referente a participação de Aharon Talenberg no Congressoגיל שמיר, אהרון טלנברג, ג׳ו לוקסhebraicoהמזכירות עולמית מבקשת ממזכירות ברור-חיל לשחרר את אהרון טלמברג כדי לייצג את התנועה בקונגרס העברי העולמי   006_12_0011
3579Benjamin OronMadrichei Machon-importancia/sel19/10/19581Circular da Mazkirut Olamit dirigida a shlichim e hanhagot artziot sobre madrichei Machonhebraicoהמזכירות עולמית מבקשת חוות דעת של השליחים והנהגות ארציות בעניין  חשיבותם של מדריכי המכון, תהליך בחירת המועמדים,ידיעת השפה העברית והצורך בעדכון תכנית המכון למדריכי חו״ל לתנאים המשתנים   006_12_0069
3580Benjamin OronÓrgãos da Mazkirut Olamit19/10/19581Carta detalhando funções e composição dos órgãos da Mazkirut Olamitמוגי מרגלית, דב צמיר, יוחנן דר, משה חסון, הנרי ניר, בנימין בן-דוד, משה שוורץhebraicoהמזכירות הפעילה מורכבת משני מזכירים, סגן מזכיר, גזבר, מחלקת הדרכה ומחלקת פרסומים. המכתב מפרט את המשימות המוטלות על בעלי תפקידים אלה, ושמות החברים הממלאים אותם   006_12_0070
4162Benjamin OronGrupo de reforço á Kvutzat Hadassa-Guezer13/07/19612cartaאפרים בריח, חיים גבתיhebraicoהמזכירות העולמית פונה למזכירות ברור-חיל בבקשה להעמיד 2 חברים לרשות הפלוגה המקובצת בקב׳ הדסה-גזר, כדי להבטיח את המשך קיומה.הרקע עזיבת החברים הותיקים וחשש רציני של נטישת המקום   021_07_0023
3538Benjamin OronMachané do movimento em Israel20/07/19611Carta da Mazkirut Olamit dirigida a mazkirut de Bror-Chail referente a machané kaitz do movimento em Israelלוסי, מרדכי עציוניhebraicoהמזכירות העולמית פונה למזכירות ברור- חיל בבקשה לשחרר את לוסי לפעולות הדרכה במחנה הקיץ ״ליכודון״ עבור קבוצות נוער מחוֹ״ל   006_12_0025
3676Benjamin OronShlichut-Porto Alegre27/09/19671cartaבנימין רויזמן, הוגו ירדן, משה פרנקל, אריה גולדוסר, יהושע גובוצקי, אליהו גורןhebraicoהמזכירות העולמית נעתרת להצעה לשגר את הוגו ירדן לפורטו אלגרה לתקופה של חודשיים, כדי לכסות על הפער במועדי החלפת השליחים במקום   006_13_0024
4171Benjamin OronRelações Hanhagá Olamit - Hanhagá Artzit25/08/19613cartaמנחם שטיינברג, חנן עולמי, נחמן פלבל, יוסף אריה, בובי בידר, ישראל הדר, אלי תמיר, יעקב בראודה, דב ברקת, חנניה רפפורט, שמואל קריבhebraicoהמזכירות העולמית מתרעמת על מכתב שלה שההוחזר על ידי המזכירות הארצית, תוד הדגשה כי המעשה אינו יכול לתרום ליחסים התקינים בין התנועה הארצית והתנועה העולמית. לא תמיד מגיעים הדים על הפעילות של המזכירות העולמית ועל המגבלות בכוח אדם, שאינן מאפשרות טיפול מיידי כבל זרועות התנועה. בהמשך תיאור מקיף של פעילות המזכירות העולמית   021_07_0015
3654Benjamin OronShnat Hachshará - madrich22/03/19701cartaלייב גולן, אפרים גילמן, גרשון אפשטיין, משה זלצמןhebraicoהמזכירות העולמית מפצירה במזכיר ברור-חיל לגייס ללא דיחוי חבר מהמשק כדי לטפל בבעיות אישיות ובגיבוש הקבוצה הברזילאית של שנת הכשרה הנמצאת בקיבוץ אפיקים   006_13_0048
4183Benjamin OronDespesas de viagem-נסיעה מהמשק לנמל31/05/19602cartaיוחנן דרhebraicoהמזכירות העולמית מעבירה לברור-חיל חשבון הוצאות נסיעה וכלכלה בארץ, ערב יציאת שליח לחו״ל   021_07_0001
3572Benjamin OronConferencias - David Perlov01/12/19591Convite a David Perlov para proferir conferências no Instituto de preparação de shlichim  חיים מימון, אפרים בריח, דוד פרלובhebraicoהמזכירות העולמית מזמינה את דוד פרלוב להרצות על ״הקולנוע כגורם חינוכי״ ו-״אמנות הציור במאות ה-19 וה-20״, במסגרת המכון להכשרת שליחים של התנועה   006_12_0062
Page: 1 2 3 4 5 6 ... 188 189 190 191 192 193 
Custom Tables Plugin 05a1a29bdcae7b12229e651a9fd48b11
Curta e Compatrilhe

1 thought on “Documentos classificados”

Leave a Comment