Documentos classificados

Clique no número id na coluna da esquerda para ver detalhes. Clicando no número de código do documento na coluna da direita apresentará o documento.

idClassificado por sort downsort upTítulo do documento sort downsort upData do documento sort downsort upNúmero de páginas sort downsort upEssencia do documento sort downsort uppessoas_mencionadas sort downsort upIdioma sort downsort upAssuntos essenciais sort downsort upObservaçoes sort downsort upver PDF sort downsort up
4137Benjamin OronDiário do Segundo Congresso Mundial do Ichud Habonim11/07/196420Alon. Itonאריה בנאי, בני עקיבא, גולדה מאיר, יצחק קורן, יהודה שוסטר, אדם בן-חנוך, אהרון סויריף, אמנון הדרי, אסף אגין, חיים גופר, אליעזר בן-רפאל, יוסף יזרעאלי, צבי לוריא, חיים אלון, אבא אבן, י. אברך, ז׳ק שפירו, בבה אידלסון, ישראל ביטמן, אריה אזולאי, יואל ברקן. רשימת שמות 19 חברי הועדה המתמדת, בניהם ברנרדו וינר ואפרים בריחhebraico״יומן הועידה״ המסקר את האירעי המפגש, ציטוטים מפי המשתתפים, ברכות שנתקבלו ודברי הערכה ותודה למארגנים ולמארחים. הפרסום מפרט את הרכב הועדה המתמדת, 15 נציגים מצפון אמריקה, 15 מבריטניה, 15 מדרום אפריקה, 10 מארגנטינה ויתר נציגי הקבוצים בארץ ונציגי מדינות אחרות באמריקה הלטינית, אירופה, צפון אפריקה ואוקיאניה   021_08_0009
3839Benjamin OronPrimeiro de Maio - reflexões, literatura, canções01/05/195532Alon. Itonיהודה שוסטרhebraico״האחד במאי״ - לקט מחשבה, ספרות ושירה: קטעי קריאה מאת הוגי דעות, סופרים ומשוררים, ביניהם תומאס מור, מארכס, אנגלס, היינה, ר. לוקסמבורג, א. טולר, א. באואר, ג׳ סטינבק, פ. לסל, א. ברנשטיין, ז׳. ז׳ורה, בן גוריון, גורדון, בוואן, מ. גראף, טשרניחוסקי, כצנלסון, רחל, י. שפרינצק, ברנר   012_03_0004
3682Benjamin OronReunião do Merkaz Hatnuá - Israel: Caminho Educativo do Movimento20/06/19658relatórioאדם בן-חנוך, ישראל גוטמן, דב צמיר, hebraico״דף לאונפורמציה״ - דו״ח על ישיבת מרכז התנועה בנושא ״דרכה החנוכית של התנועה״. נתקבלו החלטות בנושאי חינוך השכבה הבוגרת, הגישה ללימודים גבוהים, פעולת התנועה בקרב נוער יהודי וארגונים כלליים   006_13_0018
4822Benjamin OronCarta de shaliach no Brasil à Bror-Chail02/06/19722cartaא. שנפלד, שיקו, הלנה בירנבאום, חווה דגן, לאה הס, רות רש, טוקר, בוקה, שמואל קפלן, שגיא, עוזרhebraicoתשובת השליח מברור-חיל בברזיל למזכירות הקיבוץ: מועמדים לעליה, כרטיסים מוזלים לחברי המשק, ביקור משפחתי דחוף, קרן שליחים, השגות באשר למועמדים לשליחות בפורטו אלגרה ובריו    018_05_0054
3622Benjamin OronCandidatos a Bror-Chail02/05/19621Nota manuscrita de Bror-Chail a Amir Pluth-candidatos ao Kibutzאמיר פלוט, דב צמיר, משפ׳ גופרמן, משפ׳ אבלינקhebraicoתשובה על משפ׳ גופרמן תשלח תוך מספר ימים. כך לגבי משפ׳ אבלינק   025_02_0048
4174Benjamin OronRegulamento-Madrichei Machon nos Kibutzim-תקנון להכשרת מדריכי חו״ל במשקים02/08/19592memorandohebraicoתקנות להכשרת מדיכי חו״ל במשקים: מטרת ההכשרה, תקופת ההכשרה, הדרכה, קשר עם מוסדות, עבודה, תרבות, תנועה, שיכון, בריאות, אספקה קטנה, דואר, תקציב אישי   021_07_0012
3628Benjamin OronBror-Chail-Amir Pluth15/03/19621Carta de Amir Pluth a mazkirut de Bror-Chail - condolencias, substituição de Amir Pluth, fundo Bror-Chailמיכאל מסוק, אמיר פלוט, אפרים בריח, מרדכי נוי, דב אינסמן, בוז׳נסקיhebraicoתנחומים למשפ׳ מסוק על פטירתו של מיכאל, חזרת אמיר פלוט לארץ ומינוי מחליפו, בת נולדה למשפ׳ אינסמן, קופת ברור-חיל   025_02_0055
3669Benjamin OronMazkirut Olamit-Vaadat Hagarinim24/12/19681cartaאליהו גורן, אהרון טלנברגhebraicoתמוה בעיני המזכירות העולמית שמזכירות ברור-חיל לא התפנתה למלא שאלון הנחוץ לדיוני ועדת הגרעינים   006_13_0033
3831Benjamin OronPrograma anual para Tzofim01/01/000010memorandoשמעון ראפנונג, יעל לוסטיג, תמר ליזכובסקיhebraicoתכנית שנתית לשכבת הצופים לפי חודשים - פעולה, קבלת שבת, חגים. נושאי הפעילות: הטבע, ילדים(גבורה וספורי אומץ), ביאליק, יהדות, ערכים, העבודה, הצדק, חגים   manuscrito. sem data012_02_0006
3821Benjamin OronPrograma de atividades - desenvolvimento social01/01/000019memorandohebraicoתכנית פעולה בנושא ״התפתחות החברה״: חברת בראשית, הצוויליזציות הראשונות, העולם העתיק ומתקני חברתו, הופעותיה החברתיות של הנצרות, החברה בימי הביניים, התחדשותה של ההגות המדינית, המהפכות הגדולות, הסוציאליזם האוטופי   009_04_0003
3706Benjamin OronSeminário sobre identidade judaica20/09/19593carta;Alon. Itonhebraicoתכנית מחלקת הדרכה של המזכירות העולמית לסמינר על תודעה יהודית למעפילים ובוגרים. התכנית מחולקת לשתי חוברות: האחת מיועדת למדריכים ובה ראשי פרקים לשיחות וביבליוגרפיה והשניה לקט מאמרים וחומר קריאה לחניכים   009_05_0004
3809Benjamin OronPrograma Educativo-Hashomer Hatzair01/01/00007memorandohebraicoתכנית לעבודה חינוכית לשכבות ב׳ ו-ג׳: דע את העולם, מושגי האדם על היקום, התפתחותו של האדם, מה מלמדנו מדע האדם, הדת והמדע, דע את החברה האנושית, השאלה הלאומית, תורת בורוכוב, העם היהודי וישראל, מרכסיזם-לניניזם, מטריאליזם היסטורי, תולדות התנועה, המזרח התיכון, התנועה הקיבוצית    sem data e autor009_03_0008
3817Benjamin OronPrograma para seminário de madrichim06/02/19573memorandoהלל ברזל, חיים ישראלי, מ. זרמי, שלום וורם, הנרי ניר, אהרון ידלין, נחמיה גינזבורג, מנור, מינדלין, יוספטל, י. רבינוביץhebraicoתכנית לסמינר מדריכי החטיבה: פסיכולוגיה ותנועת נוער, הסברת תכניות, תורת החברה, סוציאליזם ומשטרים, האדם בחברה המודרנית, אלטרנטיבה לעתיד, הפועלים בארץ והקבוצה,   009_03_0016
3704Benjamin OronDossiê para o Madrich-Israel e os árabes01/09/195814Alon. Itonhebraicoתיק למדריך בנושא ישראל וערבים. סקירה על הסכסוך להעברה ב-2-3 פעולות. מחבר המסמך ממליץ להכין ״משפט״ על הסוגייה במסגרת הקן או במסגרת אזורית. המסמך כולל כתב אישום ונימוקי הסנגוריה והקטגוריה כבסיס לדיוני ״המשפט״   התאריך משוער כי אינו מופיעה במסמך. מניחים שהמדובר בפרסום של המזכירות העולמית009_05_0002
3563Benjamin OronAtivismo na Mazkirut Olamit28/11/19581Mobilização  de dois membros de Bror-Chail para atividades da Mazkirut Olamit em substituição de membros de Nir-Am e Guezerיוחנן דר, שמואל קרבצ׳בסקי, מקס גוניק, משה חסון, משה שוורץHebraicoתזכיר של המזכירות העולמית המודיע על סיום הפעילות התנועתית של משה חסון (ניר-עם) ומשה שוורץ (גזר) וגיוסם של שמואל קרבצ׳בסקי ומקס גוניק מברור-חיל לריכוז הסמינר של מדריכי המכון למדריכי חו״ל   006_12_0053
3578Benjamin OronReunião Mazkirut Olamit29/09/19581Memorando contendo ordem do dia - reunião Mazkirut Olamithebraicoתזכיר לקראת דיון במזכירות העולמית: הרכב ועדות כוח אדם, גרעינים, שליחות. דיוני ועדת הדרכה וועדת פרסומים, לרבות תכנית חינוכית, סמלים, תלבושת, הרכב גילי של השכבות, יום התנועה. פרק נפרד יוקדש לבעיות התנועה במדינות שונות   006_12_0068
3834Benjamin OronHistoria do Povo Judeu-curso abreviado01/01/000018memorandoórgão emitente desconhecido. sem datahebraicoתולדות ישראל-קורס מקוצר מיועד למדריכי אנ״ח: יסודות העצמאות העתיקה, היבט דתי-רוחני, בית שני וכשלונו, התקופה ההלניסטית, הרומאית, הכשלון בתקופת החשמונאים, שלבים בהתפתחות המשנה, ישראל בין נצרות לאיסלם, פזורת ישראל בימי הביניים, בין יהודים לגויים, כלכלת היהודים בימי הביניים והאנטי-יהודיות   012_02_0009
3953Benjamin OronEsquema para programa educativo sobre o Socialismo16/02/195814memorandohebraicoשני מסמכים של איחוד הקבוצות והקיבוצים. מסמך ראשון-ראשי פרקים לתכנית הדרכה בנושא הסוציאליזצם: סוציאליזצם מהו?, אידיאולוגיה או מדע, המרכסיזם, ערכים, ביקורת המשטר הקיים, מבחני הגשמה, קווי היכר למשטר סוציליסטי. מסמך שני לסמינר השליחים-יסודות להשקפת עולם: האדם בעולם, אדם ואידאה, אדם בחברה, השקפת עולם ובעיות חיים   009_03_0018
4570Benjamin OronBror-Chail - shlichim no Brasil - התכתבות שליחים בברזיל עם משכירות ברור-חיל23/03/19613cartaדב אינסמן, חיצ׳יק, אמיר פלוט, קריב, מרים ב., דב צמיר, צביהhebraicoשני מכתבים מדב אינסמן מריו דה ז׳ניירו למזכירות ברור-חיל על הקושי החוזר בקבלת תשובות לנושאים דחופים שעל סדר היום. גם אין דווח שוטף על הנעשה בבית. מציין קשיים בעבודה בעיקר בגיוס צעירים לעלית נוער   024_03_0022
3600Benjamin OronCandidatos a Bror-Chail01/07/19621Carta da Mazkirut de Bror-Chail aos shlichim no Brasil referente a seleção de candidatos  ao kibutzאמיר, יוסף, דב, בובי, מקס קיאנובסקיhebraicoשליחי ברור-חיל בברזיל יפעלו בתור ועדת ייעוץ בכל הנוגע לעליה לקיבוץ. הועדה תתבקש לבדוק את המוטיבציה  שהביאה המועמדים לרצון לעלות לארץ, ידרשו בדיקות רפאויות וגם בדיקת ילדים אצל פסיכואלניסט. הקיבוץ ידון בפניות רק אחר קבלת כל הנתונים וחוות דעת השליחים   025_02_0028
3806Benjamin OronProgramas educativos e bibliografia01/01/00006memorandohebraicoשלושה מסמכים נפרדים. הראשון ביבליוגרפיה לספרות יפה. השני ביבליוגרפיה לתכנית מחשבה חברתית בישראל-ספר עמוס, ספרי פלוסר וג. אלון. מסמך שלישי, תוכנית לפעולות על תולדות המשטרים-חברת האדם, החוקיות ההיסטורית, הקומוניזם הקמאי, התפוררורתו והשתלטות הקנין הפרטי   Terceiro documento inclui paginas 1 à 4 do original de 6. Ver 009_03_0004009_03_0005
3484Benjamin OronCanções de paisagem e deserto01/01/000047Alon. Itonhebraico;espanholשירי נוף ומדבר, שירי רועים, שירי התנועה Canciones sobre panoramas y desiertos, canciones pastoriles, canciones del movimiento   012_07_0006
3816Benjamin OronTemas para estudo01/01/00004memorandoבביבליוגרפיה: בלזק, פלובר, דוסטויבסקי, זולה, קפקא, תומס מן, גורקי, ר. רולןhebraicoרשימת נושאים ומקצועות ללימוד. השכלה כללית - אידיאולוגיה: סציאולוגיה, ארץ ישראל, ספרות כללית, תנועת הפועלים בארץ ישראל, סוציאליזם, המזרח התיכון, יהדות, ציונות, לימוד הגולה, ציונות סוציאליסטית. השכלה תנועתית: הקבוצה, מטודיקה, שפות, חוגים   sem data009_03_0015
3694Benjamin OronMobilização de membros de kibutzim para trabalho no movimento04/06/19612listaרשימה של 30 שמות. מברור-חיל מוזכר נחמן פלבל hebraicoרשימת חברים והשתייכותם הקיבוצית שבכוונת המזכירות העולמית לגייס לעבודה בתנועה   006_13_0006
3655Benjamin OronShnat Hachshará15/02/19701listaישראל קופרשטיין, ארנן לרר, חוסה וולף, ברנרדו יושפה, ראובן חורקיאניץ, מרקוס יואלסונס, הלנה פלדמן, ביאטריס קוטק, פליסיה ורשוייק, ז׳אנה ימפולסקי, מאוריציו מלגרם, רחל רוזגרין, שלמה שבנג, לואיס גריפלד, בוריס בר, אריקה מנדלובסקי, אהרון שפירו, אילקה קונסיורובסקי, דינה סטבמן, ברנרדו פלר, סולי מור, ידא קלנרhebraicoרשימת החברים הבאים מברזיל לשנת הכשרה, 1969-1970מחזור ג׳ מתוכם 13 בנים, 10 בנות- 15 חברי תנועה ותיקים, 2 חדשים והשאר מצורפים   006_13_0047
4768Benjamin OronBibliografia econômica-política - ביבליוגרפיה כלכלית- מדינית01/01/00001listahebraicoרשימה של ספרים מומלצים בעברית ואנגלית מאת מרקס, אנגלס, ז. באבי, אולריך, הוברמן, קאוטסקי,לנין, א. גרנות, ז׳. דה קסטרו, בין היתר   009_07_0010
4759Benjamin OronPrograma sobre pensamento social em Israel ביבליוגרפיה לתכנית:מחשבה חברתית בישראל 01/01/00002memorandohebraicoרעיונית חברתיים של הנבואה, ארגון חברתי בכתות ים המלח, קווים למחשבה חברתית של כתות ים המלח, מוסדות ההנהגה החברתית לפי חז״ל, החכחם כמנהיג הציבור   009_07_0001
4654Benjamin OronNotas - discussão sobre slichim - רישומים של דיון בענין שליחים01/01/00004notahebraicoרמת השליחים, כושר הסברה, תרבות צרכנית, חומריות, משלחת נוער מהארץ, ארה״ב, קנדה, מחלקת חינוך, יחסי ציבור, בעיות גדולות בשטח החלוצי   016_04_0035
4644Benjamin Oron Mazkirut Olamit - Departamento de Imprensa e felicitações de ano novo - רישומים בכתב יד וכרטיסי ברכה לראש השנה01/01/19606notahebraicoרישומים בכתב יד על נושאים העומדים בסדר היום של מחלקת העתונות וכרטיסי ברכה של המזכירות העולמית ערב ראש השנה תשכ״א   016_04_0027
4645Benjamin OronMazkirut Olamit: temas tratados em reunião - רישומים מדיון שנערך במזכירות העולמית01/01/000011protocoloג׳ימיקוhebraicoרישומים בכתב יד על דיון במזכירות העולמית: גיל הנעורים, מרות הכלל בחברה חופשית, תכנון עבודה, בעיות חינוכיות, חיי חברה, נסיעות לחו״ל, הדרדרות של המשק, קורסים, פעולה תרבותית, מוסדות,    016_04_0028
4143Benjamin OronSegundo Congresso Mundial da Juventude Judaica01/08/196332memorandohebraicoראשי פרקים של המזכירות העולמית של אחוד הבונים לדיון בועדות השונות של הועידה העולמית השניה של הנוער היהודי בירושלים: ועדה לחינוך ולהדרכה, בעיות הדרכה בארגון הנוער, הזיקה בין בית-הספר וארגון הנוער, תפקידי המחלקה לעינייני הנוער והחלוץ כלפי הנוער היהודי, הועדה לחינוך לערכי היהדות, ועדה לבירור מצב היהודים בעולם, בעיותיו של הנוער היהודי, מקומה של ישראל בעולם היהודי,   021_07_0043
4176Benjamin OronResumo do Programa Educativo - ראשי פרקים לתכנית הדרכה לאחוד הבונים01/02/19596memorandohebraicoראשי פרקים לתכנית הדרכה לפי גילים ושנים בשכבת הגיל: הכרת התנועה, הטבע, גבורה יהודית, העולם סביב הילד, מאבק לעצמאות, הבדואים, תולדות העם היהודי, בנין הארץ, ציונות, מלחמת השחרור בארץ ובעולם, בעיות החברה המודרנית, הבעיה היהודית, הקיבוץ, הציונות הסוציאליסטית, מפלגות בישראל   021_07_0010
3804Benjamin OronProgramas sobre a cultura judaica01/01/00002memorandohebraicoראשי פרקים לתכניות מתרבות ישראל: מחשבה חברתית אצל הנביאים, עקרונות חברתיים במגילות ים המלח, הנהגה המדינית של הפרושים, החכם כמנהיג ומחנך, עקרונות חברתיים ומבנה ארגוני של הקהילה   009_03_0003
3808Benjamin OronPrograma: História dos movimentos juvenis01/01/00005notahebraicoראשי פרקים לתולדות תנועת הנוער: מקורה של תנועת הנוער, תנועות נוער בבריה״מ, תנעות הנוער היהודיות, הנוער העובד, התנועה המאוחדת,מחנות העולים, בני עקיבא, בית״ר, חינוך טרום צבאי, תנועת נוער ?ממלכתית   manuscrito, sem data ou autor009_03_0007
3810Benjamin Oron Programa para estudo individual01/01/00008memorandohebraicoראשי פרקים ללימוד עצמי לשליחים, מדריכים ופעילים: פילוסופיה, החברה, כלכלה, סוציאליזם, היסטוריה עברית, המציאות היהודית, הישוב היהודי בישראל, הציונות, תנועת הפועלים היהודית, תנועת הפועלים בארץ, התנועה הקיבוצית, ערב. ביבליוגרפיה לכל פרק   sem data009_03_0009
4647Benjamin OronMazkirut Olamit: nota - ראשי פרקים מדיון במזכירות העולמית01/01/00004notahebraicoראשי פרקים בכתב יד, כנראה בעקבות דיון במזכירות עולמית בנושא תמונה כוללת של כח אדם. כן דיון על מה צריך להעשות באנגליה   016_04_0030
3494Benjamin OronCarta Bror-Chail aos shlichim no29/01/19613מכתב מזכיר ברור-חיל לחברי הקיבוץ השוהים בשליחות בברזיליוחנן דר, אמיר פלוט, שמואל קריב, דב אינסמן, דיניס, משה קול, דב צמיר, ג׳ורג׳ בלכז, ברכה גנדלסמן, רצקובסקי, ססיליה סטרוק, הוגו ז׳רדנוסקי, בובי, מירה פרלוב, דוד פרלוב, עליזה לבבי, יעקב לרנר, שושנה גורוקס, יעקב רצקובסקי, חיה גולדשטיין, רחל רומנו, גליה, סוניה, צביה, אבנרי, אפרתי,Hebraicoקליטת קבוצת עלית הנוער בקיבוץ והבאת צעירים נוספים, החזקת שליחים בברזיל, אישור לקליטת מועמדים  והורי חברים לקיבוץ, מכון החורף,מירה ודוד פרלוב,התפתחויות בענפי המשק ובחקלאות, ועד למען ברור-חיל   025_02_0001
3822Benjamin OronCaracterização da existência espiritual do jovem na sociedade moderna01/01/000013memorandohebraicoקווים לאיפיון החוויה הרוחנית של הנער בחברה המדרנית: נגד העולם ובעדו, הסתגלות האדם לעולם המכונה, לקויי האדם במבנה החברה או שמקורם בו עצמו, בזכותה ובגנותה של האלמוניות של האדם, עם הזרם ונגדו, הטבע והאדם, עולם החיות טוב משל האדם או גרוע ממנו, שמרנות וחידוש, כוחה של האינדיבידואליות ויחודה של הקומונליות. ניתוח קטעי הקריאה   009_04_0004
4192Benjamin OronRecados manuscritos - italiano e hebraico 01/01/00002notaגנאור, מרים, בריחhebraicoפתק ראשון: החזר המחאה. פתק שני: כתובת והודעה על יציאה לחושפה   023_01_0024
4646Benjamin OronNota manuscrita - פתק בכתב יד01/01/00001notahebraicoפתק בכתב יד: ״ הדרך היחידה היא זאת של היוונים שדומים לנו באופי בהיותם בים שלם של ברברים״   016_04_0029
3618Benjamin OronSituação e chegada chaverim- Bra23/11/19612Carta de Amir Pluth a Mazkirut de Bror-Chail:   membros do kibutz chegando ao Brasil, situação interna no Brasilאמיר פלוט, בודינסקי, מקס גוניק, משפ׳ רפפורט, דוד אבנרי, חנניה ועליזה, בנימין וחנה, שאול ואלנהhebraicoפרעון חובות לועדי התנועה, הגעת חברים ומשפחות מברור-חיל לברזיל, דבר שיש לנצל לחיוב. ויכוח עם דוד אבנרי על סיבות לריבוי שליחים מברור-חיל, המצב הפנימי המעורפל בברזיל ותגובת היהודים, ביטול נסיעת הקבוצה למכון החורף מפאת התייקרות הדולר   025_02_0045
3814Benjamin OronReunião da Comissão de Hadrachá23/07/19593relatórioיעקב ניסן, חיים ממון, יהודה פלג, שלמה עציוני, נחמן פלבל, אריה ברנפלד, מיכה לבנה, יוחנן דר, דב צמיר, אברהם דמבינסקיhebraicoפרטיכל של ישיבת ועדת הדרכה: תכנית הסמינר למדריכי המכון, סמינר לשליחים, סמינר לגרעיני הכשרה, קביעת מינוח תנועתי אחיד לאחוד הבונים, סמלים וטקסים, תכניות הדרכה של התנועה, אמצעי חינוך, ארגון ונוהלים, נושאים חינוכיים מיוחדים   009_03_0013
3695Benjamin OronReunião da Mazkirut Olamit23/11/19664protocoloישראל אבידור, סנדרה גיומן, סו הר, מנוחה קריינס, דרורה חביב, ברנרדו, מאיר בר לוי, מאגרו, שיקו צימרמן, יאיר, דוד, יעקב בראודה, יצחק גורביץ, הנרי ניר, משה זלצמןhebraicoפרטיכל של ישיבת המזכירות העולמית ב-21.11.1966. נושאים עיקריים שנדונו: ״וורקשופ״ מברזיל ושנת הכשרה בארץ   006_13_0005
3683Benjamin OronAtas de reuniões da Mazkirut Olamit Peilá e Hanhagá Olamit01/09/196515protocoloשמואל חצור, מנוחה קריינס, אליעזר בן-רפאל, חיים גופר, ישראל אבידור, משה זלצמן, אפרים בריח, יעקב בראודה, רפי שלף, הנרי ניר, שלום נמלי, אריה ברנפלדhebraicoפרטיכל של ישיבות המזכירות הפעילה בחודשי אפריל-מאי-יוני 1965,וישיבות ההנהגה עליונה והמזכירות הפעילה ביולי-אוגוסט 1965,הכולל סדר היום וההחלטות של כל ישיבה בנפרדו   כולל שני מסמכים נפרדים006_13_0017
3576Benjamin OronProtocolo Reunião -Com. de Hadra23/07/19594Protocolo da reunião da Comissão de Hadrachah - Hanhagah Olamitיעקב ניסן, חיים ממון, יהודה פלג, שלמה עציוני, נחמן פלבל, אריה ברנפלד, מיכה לבנה, יוחנן דר, דב צמיר, אברהם דמבינסקי, ברני סילhebraicoפרטיכל ישיבת ועדת ההדרכה ב-23/07/1957. נדונו בישיבה תכנית לסמינר התנועה למדרוכי המכון למדריכי חו״ל, סמינר לשליחים, סמינר לגרעיני הכשרה, קביעת מינוח תנועתי אחיד לאיחוד הבונים, סמל וטקס, תרגום תכנית הדרכה.למסמך מצורפת טבלט יציאת שליחים ל-21 מדינות, לרבות אלג׳יריה, מרוקו, תוניסיה ורודזיה   006_12_0066
4130Benjamin OronProtocolos das reuniões da Mazkirut Olamit06/04/196610relatórioצבי פרלמוטר, מיטו זליקוביץ, פרץ פולק, סנטה יוספטל, עקיבא לווינסקי, משה כרם, יהודה שוסטר, ישראל אבידור, יהודה פלג, משה זלצמן, א. פינקוס, בן אהרון, מרדכי בר-און, מיכאל חרינובצקי, ג׳ורג׳ נאי, אליעזר גלוזברג, יהושע גלובוצקי, צבי טייטלבוים, דור נוי, אורי בר-גיא, יאיר יצחקי, אהרון קניש, עופרה רייז, גורי מיר, שמעון שורץ, אוריאל ישראלי, יעקב ישראלית מיכאל לנגר, גדעון אלעד, יעקב גליק, בינס אורגhebraicoפרטי כל של ישיבות המזכירות הפעילה מ-14.01.1966 עד ה-06.04.1966: חגיגות העשור לאחוד הבונים, קביעת יעד לגרעין ״עתיד״, בוגרי מכון, סמינר השליחים, וורקשופ מארגנטינה וברזיל, הקונגרס הציוני, בעיות שנת הכשרה מברזיל, החלפת שליחים, ״חזית הנוער״, הכשרה בצרפת וארגנטינה   021_08_0015
3805Benjamin OronProgramas de atividades educativas01/01/00002memorandohebraicoפעולות: חברת בראשית, העבדות כמשטר הכרחי, פסגתה ושקיעתה של העבדות. חצי ימי עיון: תפקיד המדינה, המשפחה והמדינה, הרצאה חיצונית בנושא ״על הדת הקמאית עד המונותאיזם״. הפנייה למקורות: פלכנוב, גיצ׳יילד, אנגלס, לנין   Páginas 5 e 6 do documento009_03_0004
3603Benjamin OronAmérico Pluth - Mishmar David13/11/19591Carta da Hanhagah Eliona a mazkirut de Bror-Chail solicitando a mobilização de Amnerico Pluth para trabalho no Kibutz Mishmar Davidאמריקו פלוט, דב צמיר, אלי גורןhebraicoפנית ההנהגה העליונה למזכירות ברור-חיל המבקשת לשחרר את אמריקו פלוט לתפקיד משקי, בפלוגה המקובצת בקיבוץ משמר דוד. מציינת את הצורך בחברים מרכזיים אשר יקחו על עצמם את האחראיות להחזקת המקום ולהצלחת הפלוגה   025_02_0030
3678Benjamin OronBror-Chail - shaliach a Argentina10/08/19671cartaבנימין רויזמן, משה פרנקל, אליהו גורןhebraicoפניית המזכירות העולמית למזכיר ברור-חיל בענין גיוסו של משה פרנקל לשליחות תנועתית לארגנטיה   006_13_0022
4178Benjamin OronAcolhimento de grupo da Inglaterra em Bror-Chail - ארוח של 35 חברים מאהגליה בברור-חיל13/07/19611cartaדב צמיר, מקס מדרhebraicoפניית המזכירות העולמית למזכיר ברור-חיל בבקשה לארח קבוצה של 35 אנגלים שהגיעו למחנה קיץ בארץ. כן מתבקש הקיבוץ להעביר פעולה של התנועה בדרום אמריקה   021_07_0007
Page: 1 2 3 4 5 6 ... 188 189 190 191 192 193 
Custom Tables Plugin 05a1a29bdcae7b12229e651a9fd48b11
Curta e Compatrilhe

1 thought on “Documentos classificados”

Leave a Comment